Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

بر اساس رفتارهای بعضی از خانمهای که به تازگی از ایران به اروپا آمده اند وزارت اطلاعات زنان خیابانی را جمع آوری


بر اساس رفتارهای بعضی از خانمهای که به تازگی از ایران به اروپا آمده اند وزارت اطلاعات زنان خیابانی را جمع آوری 
نموده و کامپیوتر و اینترنت را در اختیارشان قرار داده در داخل کشور و تا به فیسبوک و یاهوچت دست یابند و مخالفین را شناسایی کنند و بعضی از این خانمها مستقیما آموزش داده شده اند توسط وزارت اطلاعات و به خارج از کشور اعزام شده اند.
رفتار مشکوک یکی از این خانمها این است که روزی خود را معلم معرفی نموده و روز دوم روانشانش و روز بعدش پلیس معرفی نوده است و در صدد بوده تا از راه یک کودک اطلاعات شخصی و خصوصی خانوادگی را بدست بیاورد.
این خانم یا بیمار روانی است و یا مزدور وزارت اطلاعات
در این باره اطلاعات دقیق تر در اختیار علاقمندان  قرار خواهند گرفت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر