Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ فروردین ۲۵, دوشنبه

حاکمیت ننگین نظام فاشیسم اسلامی یک جوان یارسانی را به‌ کام مرگ سوق داد


حاکمیت ننگین نظام فاشیسم اسلامی یک جوان یارسانی را به‌ کام مرگ سوق داد


یارسانیان گرامی،هموطنان ارجمند ،برخلاف افراد،گروه‌ ها و برخی دول مماشتگر غربی که‌ در حسن روحانی کبوتر صلح و نرمش می دیدند،جامعه‌ یارسان از همان آغاز در قالب سازمان دمکراتیک یارسان به‌ عنوان بازوی سیاسی این جامعه،انتخابات درون رژیم را فقط به‌ عنوان  نوعی  شیفت اهرم سرکوب  با هدف حفظ نظام ولایت فقیه‌ قلمداد کرده‌ و هرگونه‌ تغییر در سایه‌ی این نظام  را برای جامعه‌ یارسان یک توهم ارزیابی کرده‌ بود.

دولت آخوند حسن روحانی که‌ در خلال کپمین انتخابات رژیم وعده‌ی  دروغین رسیدگی به‌ مطالبات برحق مردم از جمله‌ جامعه‌ یارسان داده‌ بود و در منشور کذائی خود از حقوق شهروندی سخن گفته‌ بود، در اولین حرکت قوه‌ی قضائیه‌ نظامش نسبت به‌ جامعه‌ یارسان ، سه‌ یارسانی را که‌ تنها گناهشان دفاع از همان حقوق شهروندی مورد ادعای وی بود،به‌ در مجموع 40 سال زندان محکوم کرد.
سیاست تبعیض  و تفتیش عقیده‌  و سرکوب علیه‌ جامعه‌ی یارسان فقط به‌ مراکز آموزش و پرورش محدود نمی شود،این رژیم به‌ سربازان وظیفه‌  یارسانی که‌ به‌ اجبار باید زیر پرچم نظامی خدمت کنند که‌ روزانه‌ مردم  و هم مسلکان آنها را سرکوب کرده‌ و به‌ زندان می اندازد و مورد شکنجه‌ قرار می دهد،نیز رحم نکرده‌ و شامل  ”عطوفت و رحمت علوی و اسلامی” که‌ رژیم ولایت نان آنرا می خورد،نمی شود. سرباز وظیفه‌ی  یارسانی که‌ لاجرم در زمان تهدید این نظام بایستی از آن دفاع کند،با قرار گرفتن تحت غیر انسانی ترین رفتارهای قرون و سطائی ،نهایتا به‌ حیات خود پایان می دهد.این درحالی است که‌ اگر سرباز وظیفه‌ی  یارسانی به‌ احکام و اوامر فقهی  این نظام پایبند می بود،می بایست با کشیدن  ضامن نارنجک و سلاح فردی خود ،سرکوبگران را به‌ هلاکت می رساند،اما این یارسانی با توجه‌ به‌ آموزه‌های انسان دوستی و مهر پرستی نهفته‌ در آیین یاری(یارسان) از جنایت و قتل پرهیز می کند و به‌ جای آن،به‌ قتل النفس روی می آورد.
سازمان دمکراتیک یارسان کمال تاسف و تاثر خود  بابت جان باخت حکمت صفری از توابع “قلعه‌ زنجیر” را اعلام کرده‌ ،با خانوده‌ی صفری  احساس همدردی نموده‌ و برای آنها صبر و شکیبائی آرزو می کند.
سازمان دمکراتیک یارسان اعمال وحشیانه‌ی رژیم علیه‌  جامعه‌ یارسان را قویا محکوم کرده‌ و وخواهان دخالت مراکز حقوق بشری در حمایت از این جامعه‌ است.
کمیته‌ مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر