Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ شهریور ۲۳, یکشنبه

از پیامبر اسلام نقل است که میگوید: هر مسلمان که شهید میشود، در بهشت قصری انتظارش را میکشد که در آن 70 حجره است و هر حجره دارای 70 تخت است و بر هر 70 تخت فرشی گسترانیده اند و بر هر فرش 70 حوری نشسته است و انتظار شهید راه اسلام را میکشد.4
از پیامبر اسلام نقل است که میگوید: هر مسلمان که شهید میشود، در بهشت قصری انتظارش را میکشد که در آن 70 حجره است و هر حجره دارای 70 تخت است و بر هر 70 تخت فرشی گسترانیده اند و بر هر فرش 70 حوری نشسته است و انتظار شهید راه اسلام را میکشد.4

من خودم شخصا در حساب و ریاضیات پایم میلنگد اما کدام بنده خدا بیکار نشسته و حساب کرده و قرار محاسبات خود میگوید: قرار این حدیث بیش از 24 ملیون حوری تنها در انتظار یک شهید است!!!! و اگر قرار باشد این شهید راه اسلام تنها روزی یک ساعت با یکی ازین حوریان معاشقه و بوس و کنار کند، 2740 سال طول میکشد تا نوبت حوری آخری برسد!!! بیچاره این حوری بهشتی چی صبر ایوبی باید داشته باشد.
و همچنان مساحت کل فرش های که در حجره های بهشتی تنها برای یک شهید راه اسلام گسترده اند، قرار این محاسبه 2058000 متر مربع خواهد بود!!! که در قصری به مساحت 2469600 پهن باید شود!!!! و چنین قصری با زیر بنای 200 در 200 متر عمارتی میشود 62 طبقه با ارتفاع 186 متر که پر از حوریان بهشتی تنها برای یک!!! شهید راه اسلام خواهد بود.
از قدیم گفته اند: اندر جهان به از خرد آموزگار نیست........

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر