Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ شهریور ۲۹, شنبه

در تاریخ ۲۰۱۴ /۰۹\۰٤ هیئت کمکرسانی یارسانی به‌دیدار سنگرهای مقاومت میهنی در اطراف جلولا رفت و کمکهای تدارکاتی مردم یارسان را به‌ دست پیشمرگه‌ها در خط مقدم جنگ ضد


در تاریخ ۲۰۱۴ /۰۹\۰٤ هیئت کمکرسانی یارسانی به‌دیدار سنگرهای مقاومت میهنی در اطراف جلولا رفت و کمکهای تدارکاتی مردم یارسان را به‌ دست پیشمرگه‌ها در خط مقدم جنگ ضد
ترور رساند . در این حمایت مادی و معنوی جمعی از شخصیتهای شناخته‌شده‌ یارسان اهل شرق کردستان و ساکن فعلی کمپهای اطراف کلار و خانه‌قین هیئت یارسانی را همراهی کردند.

سخنگوی هیئت یارسانی و همراهان طی بیانی بر تداوم مقاومت میهنی ملت کورد و یادآوری تاریخ جنگهای باستانی مردم زاگروس در مقابل اجداد داعش پرداختند و ریشه تاریخی این تجاوزات وحشیانه از جانب اجداد داعش و مقاومت مدنی و تلاش در جهت حفظ حرمت انسان از جانب ساکنین دامنه‌های زاگروس یا همان داله‌هو،‌شاهو،‌قندیل و آرارات را یادآوری کردند. در ادامه‌ سخنان سخنگوی هیئت به‌ پیشمه‌رگه‌های کردستان گفته‌شد که مقاومت کنونی شما ضمن دفاع از میهن دفاع از شرف و کرامت انسانی همه جوامع بشری متمدن است، زیرا اکنون بدترین و پلیدترین موجودات روی زمین از هر گوشه جهان در مقابل سنگرهای شما قرار دارند و تمدن بشری و کلیه دستآوردهای انسانی دنیا را هدف گرفته‌اند. شما در حقیقت مدافعان سنگر انسانیت در مقابل بربریت و توحش دینی هستید. هر انسان هشیاری می‌داند در صورت موفقیت این موجودات هیچکجای دنیا امنیت نخواهد داشت. سخنگوی هییت یارسانی در بیانات خود راه چاره و رهایی از این آفت تاریخی را تسویه‌حساب تاریخی با پیروان تئوری ترس و وحشت و تحمیل اجباری دانستند و بازگشت به پیشینه مهرورزی و انسان محور اجداد اصیل کورد را پیشنهاد کردند. همچنین جامعه یارسان را رد پای اندیشه و جهانبینی متمدنانه نیاکان بزرگ ما کوردهای بازمانده از امپراتوری ماد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر