Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ اسفند ۴, دوشنبه

نشست شورای پالتاکی نماییندگان احزاب و نهادهای پرو جعفری
نشست شورای پالتاکی نماییندگان احزاب و نهادهای پرو جعفری
تجربه برادران جعفری جاسوسان جمهوری اسلامی در هلند

سخنرانان مونا خواهر برادران جعفری و شرکاء

مونا بنمایندگی از حزب م-ل-م

تاریخ و مکان نشست
پالتاک اطاق شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها ( بیست و خورده ای نهاد و سازمان)
یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۱۵
کلیپی که مشاهده می کنید همراه شده است با صدای مونا در این نشست و چند عدد ناقابل از اسنادی که خانم سخنران سال هاست ادعا کرده است تمام این اسناد دروغ است
بارها و بارها تلاش شده است که خانم مونا موضوع برادران خود را بطور علنی مطرح کند که رابطه برادرانش با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چه سطحی بوده است ، مونا هم بار ها و بارها به این مسئله حیاتی در روشن شدن ماجرا به اشکال گوناگون از زیر این مسئولیت شانه خالی کرده است، هر بار هم دهن کجی کرده است بابتش بیشتر تشویق شده است سمت فعلی در این نشست را باید در همین بستر جستجو کرد
در این ویدیو کلیپ تعدادی از شرکت کنندگان بوسیله ادمین های جلسه بدلیل اشاره به ماجرای برادران جاسوس جعفری از اطاق بیرون انداخته شدند ، سند آن در همین ویدیو منظور شده است
این عمل نشان از آن دارد که ماجرای برادران جاسوس جعفری و نمونه های جعفری های اعزامی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پایان نیافته است ، بعضی از افراد این شبکه هنوز فعال هستند ، در پالتاک هم امرو فعال بودند
با عوامل جمهوری اسلامی چگونه می شود بسمت بدیل سوسیالیستی رفت
این بخش همان بدبختی ست که گریبان همه ما را گرفته است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر