Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ اسفند ۹, شنبه

دولت کانادا در حال بررسی لغو اقامت آن دسته از افرادی است که از اين کشور پناهندگی گرفته‌اند، اما بعدا به همان کشوری که از آن فرار کرده‌‌ بودند سفر کرده‌اند. اين اقدام می‌تواند شامل حال بسياری از ايرانيان کانادا نيز بشود.


دولت کانادا در حال بررسی لغو اقامت آن دسته از افرادی است که از اين کشور پناهندگی گرفته‌اند، اما بعدا به همان کشوری که از آن فرار کرده‌‌ بودند سفر کرده‌اند. اين اقدام می‌تواند شامل حال بسياری از ايرانيان کانادا نيز بشود.


من به دولت کانادا تبریک میگویم که این خیلی کار خوب و مثبتی است امیدوارم دولتهای اروپایی نیز دست به اقدامات مشابه بزنند و اقامت افرادی را لغو کنند که از کشورهای دیکتاتوری فرار نموده اند و بعدها به همان کشور سفرهای میکنند و متاسفانه در کشورهای اروپایی از این قبیل خیلی زیاد است خیلی از پناهندگان سیاسی که اقامت سیاسی نیز دریافت نموده اند در اروپا  و بخصوص کشور سوئد هر روز به سفارت ایران سر میزنند و اگر نتوانستند مستقیم از سوئد به ایران سفر کنند به اقلیم کردستان سفر میکنند و از آنجا یک برگه از اتحادیه میهنی کردستان دریافت میکنند و سپس از مرز پرویزخان به ایران سفر میکنند .
 متاسفانه خیلی از این افراد خود را اعضای کمیته های خارج کشور حزب دموکرات کردستان ایران  و چریکهای فدایی راه اکثریت و سلطنت طلب خود را معرفی میکنند.
به تازگی تعدادی از طرفداران کومه له توبه نموده اند به مخفیانه از راه مرز بین اقلیم کردستان و ایران به ایران سفر میکنند اینها تعدادی هستند که آلوده به پول پرستی شده اند و  از اتحادیه میهنی کردستان خواسته اند که توبه نامه این اشخاص را تسلیم به دستگاها ی امنیتی و اطلاعاتی ایران بکنند. و بعضی از این افراد در کمپ التاش خود را جر میدادند که شعار کمونیستی سر میدادند حالا مامور مخفی وزارت اطلاعات شده اند و ماهانه حقوق دریافت میکنند از سوی وزارت اطلاعات متاسفانه تعدادی از این افراد دست به کارهای غیر قانونی میزنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر