Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ بهمن ۲۶, یکشنبه

برای اثبات دروغ های رژیم آخوندی و حشمت ریسی که در بوق و کرنا کرده بود در رادیو البرز سوئد که کردها برادران فارس سپاهی ارتشی را سر می بریدن این فیلم نگاه کنن لطفا اکبر گنجی تو خاطراتش نوشت یک سرباز کشته شد و به خانواده انتقال دادن من در فاتحه خوانی شرکت کردم و هر کسی چیزی می گفت سوال کردم گفتن که سرش را بریدن گفت نگاه جنازه کردم متاسفانه در حین انتقال سرش را بریده بودن لطف كن پخش كن:برای اثبات دروغ های رژیم آخوندی و حشمت ریسی که در بوق و کرنا کرده بود در رادیو البرز سوئد که کردها برادران فارس سپاهی ارتشی را سر می بریدن این فیلم نگاه کنن لطفا اکبر گنجی تو خاطراتش نوشت یک سرباز کشته شد و به خانواده انتقال دادن من در فاتحه خوانی شرکت کردم و هر کسی چیزی می گفت سوال کردم گفتن که سرش را بریدن گفت نگاه جنازه کردم متاسفانه در حین انتقال سرش را بریده بودن لطف كن پخش كن:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر