Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ بهمن ۲۴, شنبه

22 بهمن سیاهترین روزی است در تاریخ ایران در آن مشتی خرافاتی آدمکش اسلامی آمدند ریدن تو تاریخ 2500 ساله ایرانیان فرهنگ ایرانی به گوهه کشیدند.22 بهمن سیاهترین روزی است در تاریخ ایران در آن مشتی خرافاتی آدمکش اسلامی آمدند ریدن تو تاریخ 2500 ساله ایرانیان فرهنگ ایرانی به گوهه کشیدند.

در اصل در روز 22 بهمن روزی است که بنیان داعش امروز در تهران ریخته شد هسته ی این جنون امروز در عراق و سوریه سر در آورده است در 22 بهمن سال 1357 رهبر داعش شیعه به نام خمینی هندیتبار از فرانسه با کمک دولتهای غربی آمد و رژیم شاه که خودش سبب شده بود این جانوران رشد کنند ساقط نمود و بر باریکه قدرت نشستند طناب دار برای مدرمانی که زیر بار این داعشیها نمیرفتند بر پا نمودند در خیابانهای شهرهای ایران.
درجا نماینده این بیماران روانی داعشی شیعه به رهبری صادق خلخالی به کردستان رفت و دست به کشتار کردها نمودند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر