Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ بهمن ۲۸, چهارشنبه

بر اساس شناختی که بر سیاست رژیم نژادپرست ترکیه داریم این انفجاری که در شهر انکارا دیروز رویداده است کار خود رژیم ترکیه میباشد برای بدست آوردن حمایتهای نظامی و لوجستیکی از سوی کشورهای غربی دست به این کار زده اند سیاست مداران فاشیست رژیم ترکیه.
بر اساس شناختی که بر سیاست رژیم نژادپرست ترکیه داریم  این انفجاری که در شهر انکارا دیروز رویداده است کار خود رژیم ترکیه میباشد برای بدست آوردن حمایتهای نظامی و لوجستیکی از سوی کشورهای  غربی دست به این کار زده اند سیاست مداران فاشیست رژیم ترکیه.


رژیم ترکیه نا امید شده است بعد از اینکه شسورای امنیت به ترکیه هشدار داد که دست به هیچ عملیاتی نظامی علیه سوریه نباید بزند و بمباران علیه مواضع کردها را باید متوقف کند به خاطر نا امید شدن آمدند دست به این کار زدند در آنکارا تا شاید رای شورای امنیت را عوض کنند لاکن امروز تکنولوژی زده تو دهن رژیمهای دیکتاتوری ودروغگو بخصوص رژیم نژادپرست ترکیه.
ما مطمئنیم که 100% در صد این انفجار کارخود دولت ترکیه میباشد و دولت ترکیه برای بدست آوردن حمایتهای نظامی و لوجستیکی از سوی کشورهای غربی دست به هر کاری میزند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر