Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

از عموم ملتهای ایران میخواهیم تحت هیچ عنوان در انتصابات ملاهای مکار و فریبکار و دروغگو شرکت نکنید رای ندادن شما خودش یک رای است رای ای بمثابه نه به نظام دینی و نه به نظام خفغان و نه به نظام سرکوب و نه به نظام اعدام جنون دینی ایران. و شرکت در انتصابات ریاست جمهوری آخوندها به مثابه خودکشیست.
از عموم ملتهای ایران میخواهیم تحت هیچ عنوان در انتصابات ملاهای مکار و فریبکار و دروغگو شرکت نکنید رای ندادن شما خودش یک رای است رای ای بمثابه نه به نظام دینی و نه به نظام خفغان و نه به نظام سرکوب و نه به نظام اعدام جنون دینی ایران. و شرکت در انتصابات ریاست جمهوری آخوندها به مثابه خودکشیست.
 شرکت در انتصابات آخوندی بمثابه بله گفتن به فقر و فحشا و مشروعیت بخشیدن به این نظام دزد و چپاول که دارایهای ملتهای ایرانی را خرج گنبد نجف و خرج باقی ماندن نظام اسد و خرج خونریزی در یمن میکند و مردم و ملتهای ایرانی در داخل محتاج نان شب هستند در حالیکه رژیم بوگند جنون اسلامی سالیانه ملیاردها دلار خرج حزب الله میکند در لبنان اما شما ایرانیان محتاج هستید و فقر بیداد میزند در جامعه ای امروزی ایران.
نه به نظام بوگند دینی ایران رای امسال مردم ایران  سرنگونی کل نظام جنون دینی و جایگزینی یک نظام سکولار و دموکراتیک که همه احاد افراد ملتهای ایرانی از حقوق متساوی برخوردار باشند زنان تحت هیچ عنوان در مورد نوع پوشش مورد سئوال و پرسش قرار نگیرند و از آزادی کامل برخوردار باشند.
 نظام دینی ایران باید این را درک کند که تاریخ مصرفش به پایان رسیده است و باید به طور کلی بساتش را جمع کند و حکومت را ترک کند مردم ایران نیاز به رفا اجتماعی و آزادی و بخصوص آزادی بیان بدون هیچ واهمه ای دارند سرکوب و خفغان دیگر بس است دروغ و فریبکاری دیگر بس است ترویج و تبلیغ خرافات دیگر بس است مردم و ملتهای ایرانی نیاز به زندگی دارند شما ملاهای مکار هم رفا از مردم ایران گرفته اید و هم آزادی از ملتهای ایران را سلب نموده اید.
امروز مردم و ملیتهای ایرانی نیاز به آرامش دارند و شما آخوندهای بیمار  آرامش از ملتهای ایرانی سلب نموده اید.
 با سپاس ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر