Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

خرسواران امام زمانی ملت استحمار میکنند و سپس سوارشان میشوند پستر انتخاباتی خالیباف قول داده است که از راه لوله کشی یخچالهای مردم را پر کند خوب توضیح نداده اند آیا خایلباف میخواهد یخچالهای مردم را پر از شاش کند و یا چیزی دیگر


خرسواران امام زمانی ملت استحمار میکنند و سپس سوارشان میشوند پستر انتخاباتی
 خالیباف قول داده است که از راه لوله کشی یخچالهای مردم را پر کند خوب توضیح نداده اند آیا خایلباف میخواهد یخچالهای مردم را پر از شاش کند و یا چیزی دیگر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر