Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ مرداد ۲۰, یکشنبه

نیروهای اشغالگر رژیم فاشیزم مذهبی آخوندی در کردستان کولبران بی سلاح که برای بدست آوردن یک لغمه نان برای کودکان و خانواده های خویش دست این کار های سخت زده اند


نیروهای اشغالگر رژیم فاشیزم مذهبی آخوندی در کردستان کولبران بی سلاح که برای بدست آوردن یک لغمه نان برای کودکان و خانواده های خویش دست این کار های سخت زده اند  با گلوله های  کثیف اشغالگران هدف قرار میگیرند و هر روز خبر کشته شدن کولبران زحمتکشان این مرز و بوم شنیده میشود. همان  رژیم جاهل و تروریستی اسلامی آخوندی خود نیز چنین بلای بر سر مردم آورده اند و میلیونها میلیون پول به حماس و حزب الله و حوثیها میدهند در حلیکه مردم در کشور گشنه اند بیکارند  و از این هم بگذریم گرانی طاقتفرسایی که در جامعه توسط رژیم جاهل و جنون آخوندی درست شده ست مردم را ناچار کرده است دست یه کولبری بزنند ت شاید بتوانند لغمه ای نانی برای کودکان و خانواده های خویش بدست بیاورند از سوی دیگر توسط نیروهای تروریستی رژیم آخوندی هدف گلوله های بیرحمانه قرار میگیرند و بعضی اوقات نیز اموال این فقیران و ین زحمتکشان توسط نیروهای جاهلان زمان و دجالان زمان مصادره میشود و حتی نیز الاغ و اسپ این کولبران توسط نیروهای تروریستی رژیم فاشیزم مذهبی هدف قرار میگیرند و کشته میشوند. همین وضعیتی که برای مردم ایجاد شده است توسط خود حاکمان جاهل ایجاد شده ست فقر بیکاری نداری عدم شغل زدایی در ایران مردم را به بدبختی کشانده است.
همان خمینی کثیف و دجال دروغگو که مبتلا به بیماری مالیخولیایی و بیمار و جنون غراقگویی در اول انقلاب گفتند زندگی مرفهی برای مردم درست میکنند آب و برق مجانی میکنند و توبوسها برای رفت و آمد مجانی میکنند حتی وعده نیز دادند که به این مقدار نیز دلخوش نباشند بلکه کارهای مهمی در پیش دارند که مردم از نظر معنویی کمک خواهند نمود. اما همه حرفهای این بیمار تجاوزی عکس ز آب در آمد به جای آب و برق مجانی پول برق دوبرابر شد پول آب دوبرابر شد  بجای مجانی نمودن و درست کردن معنوی مردم اعدام به راه انداختند کشتار و تجاوز شکنجه و ذیت و آزار زنان به زیر نام حجاب جاهلان که خلاف فکر جاهلان بود به جان زنان افتادند..
با درود ساموئیل کرماشانی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر