Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ مرداد ۲۴, پنجشنبه

اعضای کمیتهای خارج کشوری حزب دموکرات کردستان ایران به روایت تصویراعضای کمیتهای خارج کشوری حزب دموکرات کردستان ایران به روایت تصویر
این تصویر معنای بخصوصی دارد هرکسی توانست در این رابطه توضیح بهتری بدهد وو اما من در یک نگاه کادرپروری حزب در این تصویر میبینم. قبل از ورود همه حزبی بژی بژی دیموکرات هنگام خروج وضعیت کلا عوض شده و همه مخبر آخوندها میشوند  از درب ورودی همه حزبی هستند اما از درب خروجی مسئله عوض شده و یک شبه همه مخبر اطلاعاتی میشوند. بله از درب ورودی حزبی اما ازدرب خروجی مخبر و جاسوس اطلاعاتی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر