Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ مرداد ۲۱, دوشنبه

فشار اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگر بر مردم و وضعیت زندگی روز به روز به پایین تر از خط فقر کشیده میشود و سفره مردم بی نانتر میشود
فشار اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگر بر مردم و وضعیت زندگی روز به روز به پایین تر از خط فقر کشیده میشود و سفره مردم بی نانتر میشود
مرگ بر جمهوری اسلامی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر