Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

الله قلی جهانگیری قشقایی، آزاد مردی به ایستادگی دنا

الله قلی جهانگیری قشقایی، آزاد مردی به ایستادگی دنا
پشت آن قله پر هيبت سخت ،کوره راهی است پر از خون و خطر ،به جسارت از آن بگذر ، تپه سنگی پُر قوسی را خواهی ديد که بر آن شير يَلی با تفنگی بر دوش ، به تو خواهد گفت : آ...های...کيستی ؟
تو بگو آتشبار ، تا بگويد فردا و بگو آزادی
اين حلقه رمزست با کوهستان... الله قلی آنجاست ... نزدیک به ربع قرن پیش (در اواخر بهمن ماه سال ۶۲) ناگهان تلویزیون رژیم آخوندی برنامه های عادی خود را قطع کرد و اسدالله لاجوردی را نشان داد که بر بالای پیکر مطهر «الله قلی جهانگیری» و یاران پاکبازش ایستاده و ُکرُکری می‌خواند که «ما يکی از بزرگترين دشمنان
نظام را از ‌پای درآوردیم و خطر گروهکی که خطرناک تر از منافقين بود از‌ بين رفت»...
زنده ياد الله قلی جهانگيری که یکی از سازمانگران وسخنگویان حرکتهای دانشجوئی اواخر دهۀ چهل خورشیدی و از بنیانگذاران گروههای کوهنوردی دانشجوئی در ایران بود، از نوادگان میرزا جهانگیر(خان)قشقائی است. او در سال ۱۳۲۶ خورشیدی به دنیا آمده و اولین فرزند خانواده می‌باشد. دوران دبستان و متوسطه را در شهرضا (و یک سال نیز در شهر اهواز) گذرانده. در رشته حقوق وارد دانشگاه اصفهان می‌شود.
او که از زمان دبیرستان به فعالیت سیاسی می‌پردازد و در دانشگاه نیز از سازمان دهندگان جنبش دانشجوئی بوده و به همین دلیل تحت تعقیب قرارگرفته و فراری میشود ــ در اواخر سال ۱۳۴۸ به اسارت در آمده، زیر شکنجه می‌رود.
در بهار ۱۳۵۱ از زندان اصفهان آزاد شده، به دانشگاه می‌رود. الله قلی که تحت تأثیر تحولات آنزمان از جمله کوبا و الجزایر و.... قرار داشته، مجدداً در سال ۱۳۵۲ در منطقه وردشت سمیروم موفق به سازماندهی یک جنبش دهقانی وسیع با همراهی طیف گسترده ای از دانشجویان و روشنفکران شده ولی طرحش برای سازماندهی سراسری این شیوه مبارزه و تلاش برای ارتباط با دیگر حرکت های سیاسی داخلی لو می‌رود و بالاخره در پی یک تعقیب و گریز، از چنگ ساواک می‌گریزد ...
یک ماه پس از فرار الله قلی و همرزمانش،آنان در محاصره قرار گرفته و دو رفیق همراه الله قلی دستگیر میشوند اما خود او محاصره را شکسته و دوماه دیگر به تنهائی و با حمایت مردم به مبارزه ادامه می‌دهد تا اینکه در مهرماه ۱۳۵۲ دستگیر و به پانزده سال زندان محکوم میشود.
بعد از وقوع انقلاب که وزید، در شمار آخرین سری زندانیان سیاسی بود که به دست توانای مردم از زندان شیراز آزاد شد.
وقتی هنوز در عادل آباد بود، برای پذیرائی از همۀ زندانیان سیاسی که به دست مردم آزاد می‌شدند، به یاری همرزمانش، خانه ای را در محلۀ باغ ارم شیراز مهیا نمود که زندانیان عادل آباد تا آمدن خانواده هایشان از شهرستان و... جا و مکان داشته باشند.
الله قلی مجموعاً هفت سال از زندگیش را در زندان های شاه سپری کرد.
دانشجویان و زندانیان، وی را «جهان» و یا «جهانگیر» می‌نامیدند ،توده های مردم اما، اورا «یولداش» (رفیق،دوست)، «کاکا» (برادربزرگ)، الله قلی، و «قلی» می‌نامیدند...
او به اتحاد نيروهای انقلابی و تشکيل جبهه متحد خلق اعتقاد راسخ داشت و با افراد شريف و انقلابی که در راه رهايی زحمتکشان تلاش می‌کردند دَم خور بود. الله قلی تا آخرين قطره خون خويش جهت عمل به آرمان های انقلابی و رهايی زحمتکشان ايستادگی کرد. گویی جور سرمايه و نیز ستم خوانين و فئودال ها را با گوشت و پوست خود حس می‌کرد.
با نگاهی گذرا به زندگی کوتاه اما پر بار سياسی او از سال ۴۵ تا بهمن ۶۲ که به همراه ياران زحمت کش و آزادمرد خويش به شهادت رسيد، به روشنی می‌توان اعتقاداتش را در لحظه لحظه زندگی پُرفراز و نشیب اش ديد.
او نه تنها در مبارزات دانشجويی سالهای ۴۷-۵۱، شرکت داشت و با مبارزات دهقانان و زحمتکشان، نیز همراه بود.
الله قلی پس از آزادی، تشکّلی را پایه ریزی کرد که اکثر اعضایش از زحمتکشان و دهقانان بود.
بعداز اولین سری اعدام ها از جریان مزبور، (یعنی از آذر ماه۱۳۶۰)، رژیم این تشکل را که جنبش شورائی مناطق مرکزی و جنوب نام داشت، گروه الله قلی نامید و کسانی را که در رابطه با تشکل فوق بازداشت شده بودند به همکاری با گروه الله قلی متهّم می‌کرد.
درنیمه دوم بهمن ۵۷، الله قلی و یارانش در تسخير شهربانی شهرضا (قمشه) که گویا یکی از اولین شهرهای ایران است که از سلطه نظام فاسد شاهی خارج شده و مجسمه شاه را در آن به زیر کشیده اند ، شرکت داشتند. گروه او همان شب به تهران رفته در درگيري های پادگان های تهران،در شماراولين افرادی بودند که وارد پادگان سلطنت آباد شدند. آنها بعد از پادگان سلطنت آباد، ساختمان ساواک تهران را هم تسخیر کردند.
در اواخر اسفندماه ۵۷، گروه الله قلی با هدف آشنا نمودن فعالین مردمی و رهبران شوراهای تازه تاسیس دهقانان و کارگران، با مسائل ملی و به ويژه کردستان و شرکت در رويدادهای آنجا، همراه پنج نفر از شورای مزبور به کردستان رفت. آنان ابتدا به بانه و سردشت و سپس یه سنندج می روند. در بانه، ضمن ديدار با جمعی از دوستان الله قلی (که در زندان اصفهان با هم بودند، از اعضای کومله و دموکرات) به سنندج برگشته و تا روز آخر درگيری (و آمدن آیه الله طالقانی و بنی صدر به آنجا و مذاکره و اعلام آتش بس)، در سنندج حضورداشتند.
الله قلی در اواخر زمستان ۱۳۵۸ مجدداً راهی کردستان شد و به بانه و سقز و سردشت رفت و تا اواخر اردیبهشت ۱۳۵۹ در آنجا بود.
گروه الله قلی در عين اعتقاد به اتحاد عمل با ساير نيروهای انقلابی جريان مستقلی بود و در «منطقه»، (جائی که او و یارانش بیشترین وقت خود را می‌گذراندند)، و در اصفهان و شيراز و کهکيلويه و جنوب، از ساير جريانات شناخته شده تر، محبوب تر و از پايگاه توده ای وسيع تری برخوردار بود. او برای کوتاه کردن دست خوانين و فئودال ها از سر دهقانان و نهايتاً تلاش در جهت رسيدن به آرمان های انسانی که محور آن سوسياليزم بود ــ به سازماندهی زحمتکشان پرداخت.
الله قلی از «پادنا» تا «بابامنیر»، از کهکیلویه تا «وردشت» و جلگه های اصفهان، از فارس تا خوزستان... در همه جا کنار تهیدستان بود. او که قلبی پُر از عشق داشت، می‌کوشید شعار «زمين ازآن کسی است که روی آن کار می‌کند» را به میان دهقانان برده، ماهیت فزون طلب خوانین و فئودال ها را بر مَلا کند. تلاش می‌کرد زحمتکشان و دهقانان را نسبت به مسائل سياسی، اجتماعی کشور و جهان، و نیز، اهداف واقعی انقلاب بزرگ ضدسلطنتی آگاه سازد.
گرچه گروه او حرکت منسجم خود را با حداقل امکانات شروع کرد،اما در استان های اصفهان فارس،کهکيلويه و کلاً جنوب، به آنچنان درجه ای از محبوّبيت رسيد که خواب را بر سردمداران رژيم و متحدانش حرام کرد و اين فقط با ایمان، پايمردی و آزادگی شان ممکن بود. نوارهای سخنرانی او عشق بیکرانش را به آزادی میهن و سعادت مردمش نشان می‌دهد. الله قلی به زبان های ترکی قشقائی و فارسی سخنرانی دارد که با فروتنی و صمیمیت بسیار با مردم حرف می‌زند.

images.jpg
مهین جهانگیری خواهر مبارز الله قلی


نهایتا در آبان سال ۶۰ ماه لقا مادر الله قلی که قبلا به دلیل حمایت از فرزندانش توسط نیروهای رژیم بازداشت و زندانی شده بود جنازه دو فرزندش ( الله قلی و مهین ) و دو تن از زحمتکشان و فعالین شوراها را که توسط پاسداران رژیم اعدام شده و به بیابان رها شده بودند را در بیابان های اطراف شهرضا پیدا می‌کند. هنگامی که به کمک نزدیکان مشغول شست و شو و کفن ودفن آنان بوده مورد حمله سپاه و بسیج شهرضا قرارگرفته و مجدداً بازداشتش می‌کنند. ماه لقا تا سال ۶۲ بارها دستگیر می‌شود و یکبارهم در سمیرم سپاه سعی می‌کند با موتور زیرش بگیرد. این مادر شریف علاوه بر ملاقات فرزندان زندانی اش مجبور بود برای رفتن بر سر قبر عزیزانش بین شیراز و شهرضا رفت و آمد کند. رژیم سالوس و ریا فرزندان این خانواده را (مهین – جعفر – محمد قلی و الله قلی) به شهادت رساند.
با اینکه محل زندگی و ستاد فعالیت الله قلی مستقل از خانه پدری بوداما خانواده وی باز هم بیشترین آسیب را متحمل شده اند. تمام دارائی شان (از مُلک و باغ گرفته تا اثاثیه خانه و... تا سال ۱۳۶۴ضبط شد)
ساختمان خانه هم مدت ها توقیف بود و سپاه در آنجا مقر نظامی برپاکرده بود .
یاد این مبارز ققشقایی و یارانش هنوز در دل مردمان و کوههای سربه فلک کشیده زاگرس میدرخشد و ذکر نامشان نسیمی از غرور را بر تن همه آزادیخواهان میوزاند.
یادشان همیشه زنده .

اسامی تعدادی از شهدای گروه الله قلی عبارتند از :
الله قلی جهانگيری
علی باز (حاجی رضائی) جانبازلو
مهين جهانگيری خواهر الله قلی
محمد قلی جهانگيری
جعفر جهانگيری
بهروز آباده ای
بگراس جانبازلو
اياز رضائی
فريدون جوانی
سردار رضائی
رضی الله رضائی
اکبر محمدی
ابولقاسم جهانگيرپور
قدرت الله طاهری
فيض الله يوسفی
قربان گرگی
بهروز سلوکی
عباس قره جيرلو
غلامعلی زيلابپور
نصرت سليمانی
فاضل طاهری(رضائی)
منابع وب سایت رادیو کردانه
تنظیم کوردانه
////////////////////////درگیری میان نیروهای ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه در خانقین
یک منبع نظامی در خانقین امروز چهارشنبه از وقوع درگیری مسلحانه میان نیروهایی از ارتش عراق و نیروهایی از پیشمرگه خبر داد... این درگیری هنگامی که نیروهایی از ارتش عراق قصد حرکت به سمت خانقین را داشتند روی داد که در ادامه مجبور به عقب نشینی شدند.

این مصدر به شفق نیوز گفت:نیروهایی از تیپ چهارم ارتش عراق که در نزدیکی خانقین مستقر میباشند از مرزهایی که برای تواجد و استقرار آنها در منطقه تعیین شده بود تجاوز کردند و این امر باعث شد تا نیروهایی از تیپ سوم پیشمرگه مانع تحرک بیشتر آنها شوند.

وی اضافه کرد:نیروهای پیشمرگه موفق شدند که نیروهای ارتش عراق را که قصد حرکت به سوی منطقه نفت خانه را داشتند خلع سلاح کنند.

وی در ادامه گفت:مذاکراتی با افسر فرمانده این ایست بازرسی صورت گرفت و سپس نیروهای ارتش عراق که خلع سلاح شده بودند آزاد شدند.

لازم به ذکر است که خانقین از لحاظ اداری زیر نظر استان دیاله میباشد و یکی از مناطق مورد نزاع میان اربیل و بغداد میباشد که از سال 2003 و پس از سقوط نظام نیروهای پیشمرگه از آن حمایت میکنند؛خانقین 200 هزار سکنه دارد که تقریبا همه آنان کورد میباشند .


شفق نیوز

------------------------------------

در استخر یک باشگاه برزیلی معروف


بازداشت یک دیپلمات ایرانی در برزیل به اتهام آزار جنسی کودکان به گفته ی شاهدان عینی دیپلمات ایرانی که مبتلا به جنون اسلامی نیز میباشد  با دختران 10 و 11 ساله سکس کرده این بچه باز پیرو خمینی بچه باز

دبی – العربیه.نت فارسی
پلیس برزیل روز چهارشنبه 18 – 4 – 2012 اعلام کرد یک دیپلمات ایرانی را به اتهام آزار جنسی 
کودکان بازداشت کرد.

پلیس در بیانیه ای تاکید کرد:" دو مرد که یکی از آنها دیپلمات ایرانی است هنگام آزار جنسی دو دختر 7 و 15 ساله در یکی از استخرهای پایتخت بازداشت شدند."

پلیس هویت دیپلمات را فاش نکرد. بر اساس قوانین این دیپلمات به دلیل برخورداری از حصانت دیپلماتیک نمی تواند در زندان بماند و همچنین محاکمه نخواهد شد اما پرونده او به وزارت خارجه برزیل ارسال شد.

مطبوعات برزیل اما به جزئیات بیشتری از موضوع پرداختند و اعلام کردند این دیپلمات هنگام شنا به زیر آب می رفت و اقدام به آزار جنسی کودکان می کرد.

بر اساس این گزارش حدود 10 کودک در استخر شنا می کردند و یکی از آنها که چندین بار توسط دیپلمات ایرانی مورد آزار قرار گرفت با صدای بلند فریاد کشید و سپس خانواده او به سمت وی شتافتند و پس از اینکه از ماجرا آگاه شدند دیپلمات و همراهش را به پلیس تحویل دادند. 

العربیه نت در تماس با روزنامه نگارانی که این حادثه را پوشش دادند به هویت دیپلمات ایرانی آگاه شد. 

روزنامه نگاران برزیلی نام دیپلمات حکمت الله غربانی و 50 ساله اعلام کردند.
آنها همچنین اعلام کردند این دیپلمات به عنوان مشاور حقوقی در سفارت ایران در برزیل خدمت می کند.

دیپلمات ایرانی به شکل رسمی به آزار جنسی چند کودک در استخر باشگاه معروف ویزینیاسا متهم و از ورود دوباره به این مجموعه ممنوع شد.

مجله "فیجا " چاپ برزیل تاکید کرد وزارت خارجه ممکن است از دیپلمات ایرانی بخواهد خاک کشور را ترک کند.

این دیپلمات پس از بازداشت در حالی که لباس شنا بر تن داشت به یکی از مراکز پلیس منتقل شد سپس دخترانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند نیز به پلیس منتقل شدند و به همراه خانواده های خود علیه وی شکایت کردند.

دیپلمات ایرانی در همان روز آزاد شد و از درب پشتی مرکز پلیس بوسیله یک خودروی دیپلماتیک خارج شد.

--------------------------در یک پیام ویدیویی توسط همسران سفیران آلمان و بریتانیا

درخواست از اسماء اسد برای جلوگیری از کشتار مردم توسط همسرش

دبی- العربیه. نت فارسی
همسران سفیران بریتانیا و آلمان در سازمان ملل در یک پیام ویدیویی از اسماء اسد همسر رئیس جمهور سوریه خواستند از ادامه کشتار توسط همسر خود جلوگیری کند.

همسر سفیر آلمان در گفتگو با العربیه گفت:" ما اعتقاد داریم همه زنان جهان باید پیام های محکمی برای اسماء اسد بفرستند تا برای برقراری صلح گام بردارد. باید به او یادآوری کنیم که مسئولیت بزرگی بر گردن دارد. این یک اقدام شخصی از جانب من و همسر سفیر بریتانیا است. ما یک پیام سرگشاده برای اسماء فرستادیم و به همراه آن طوماری برای امضا منتشر کردیم که در کمتر از یک ساعت 1800 زن آن را امضا کردند."

همسران دو سفیر در پیام ویدیویی خود خطاب به همسر بشار اسد گفتند:" اسماء! در کنار صلح بایست! برای ملت خود با صدای بلند فریاد بکش! از همسر خود جلوگیری کن و تماشاچی نباش! هیچکس به قیافه تو نمی گرد همه در انتظار عملکرد تو هستند."

به همراه این پیام چهار دقیقیه ای تصاویر تعدادی از کودکان کشته و زخمی شده در کنار عکس زیبایی از اسماء اسد منتشر شده است. 

فیلم همچنین اسماء را نشان می دهد که دختری را که از اتوبوس پیاده شده در آغوش می گیرد سپس زنی را به نمایش در می آورد که کودک کشته شده خود را با دو دست خود حمل می کند.

آنها سپس گفتند:" ای اسماء! هنگامیکه فرزندان خود را می بوسی و به آنها شب بخیر می گویی زنانی وجود دارند که بستر کودکان خود را خالی می بینند."

گفتنی است مجله " فوگ " اسماء اسد را " گل صحرایی " توصیف کرده بود.

اتحادیه اروپا اسماء اسد را از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر