Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ تیر ۲۲, شنبه

بعد از چندین ترور پیاپی در اروپا هنوز لانه تروریستی و جاسوسی رژیم ایران خیلی فعال است در خاک اروپا بخصوص خاک آلمان امروز در یم تماس تلفنی فردی مزدور خودفروش که اصلیتش ترک میباشد که در آلمان بر سر میبرد با زبان خودش میگفت او عکس و مشخصات افرا د مخالف رژیم را برای وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه ایران و سفارت ایران در برلین ارسال میکنند به این زودی صدای این جانور همراه با عکسش منتشر میشود.


بعد از چندین ترور پیاپی در اروپا هنوز لانه تروریستی و جاسوسی رژیم ایران خیلی فعال است در خاک اروپا بخصوص خاک آلمان امروز در یم تماس تلفنی فردی مزدور خودفروش که اصلیتش ترک میباشد که در آلمان بر سر میبرد با زبان خودش میگفت او عکس و مشخصات افرا د مخالف رژیم را برای وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه ایران و سفارت ایران در برلین ارسال میکنند به این زودی صدای این جانور همراه با عکسش منتشر میشود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر