Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

بيانيه جمعي از زندانيان سياسي ازبند رسته زندانهاي خميني در مورد ياوه گوييهاي تواب قسمخورده کاذب روزگار اجیری ايرج مصداقي


بيانيه جمعي از زندانيان سياسي ازبند رسته زندانهاي خميني در مورد ياوه گوييهاي تواب قسمخورده کاذب روزگار اجیری  ايرج مصداقي
 
ما جمعي از زندانيان سياسي از بند رسته سياهچالهاي رژيم خميني بدين وسيله اعلام ميکنيم؛ 
1 - ما اقدام اخير ايرج مصداقي که تحت عنوان گزارش (٩٢) انتشار يافته و چيزي جز گردآوري سلسله اتهامات و اكاذيب رژيم و اطلاعات آخوندي عليه مقاومت نيست را به شديدترين وجه محکوم ميکنيم .
2 - ما معتقديم چنين اقدامي برخلاف راه و اهداف همه ي خونين کفنان و جانباختگان تابستان (٦٧) و تمامي شهيدان و شكنجه شدگان و مقاومت كنندگان در برابر رژيم بوده و آنرا در راستاي اهداف وزارت اطلاعات رژيم آخوندي و مزدوري براي آن ميدانيم. 
3 - سر بريدن مقاومت خونين مردم ايرا ن در پاي ديکتاتوري وحشي آخوندي را به شدت محکوم کرده و آنرا انجام وظیفه در امتداد چشمک و چراغي آشکار به رژيم ولايت ميدانيم. 
4 - ما سوء استفاده از خون, شرف و هويت کسانيکه تا لحظه ي مرگ آشتي ناپذير مانده و سرفرازانه بر طنابهاي دار بوسه زدند را جهت برآوردن اميال شخصي که توسط ايرج مصداقي سالهاست انجام مي گيرد را به عنوان اقدامي ناشايست ، ضد ملي و ضد اخلاقي محکوم مي كنيم 
5 - توهين به كليه ارزشهاي مقاومت مردم ايران از شهيدان و زندگان ، فقط برازنده ي اعوان و انصار رژيم آخوندي ميباشد ،اين عملي بي شرمانه وگستاخانه است واين کينه توزي را دقيقا از جنس کينه پاسداران دانسته و آنرا محکوم ميکنيم. 
6 - افشاي هركسي اعم از زنداني يا غير زنداني با هر ادعايي که دارد ولي اکنون در راستاي منافع رژيم قدم بر ميدارد را وظيفه مبرم هر زنداني سياسي و هر انسان با شرفي ميدانيم و سکوت در مقابل اين وادادگي را محکوم ميکنيم 
توضيح 
از آنجا که موقع تنظيم اين بيانيه به همه زندانيان دسترسي نداشتيم لذا از کليه زندانياني که مايلند اين بيانيه را امضا کنند خوا هشمنديم اسم خود و نام زنداني که در آن زنداني بوده اند را به آدرس زير ارسال کنند تا در اسر ع وقت اقدام شود 
aftabkaran@ymail.com 


۱- نسرین آذری (زندان اوین) ۲- احمد آسیا بانی‌ (زندان وکیل آباد مشهد ) ۳ - فرزانه آخوند زاده (زندان اوین ) ۴- منیژه اژد رزاده (زندان تبریز ) ۵ - فرهاد اکبری (زندان رشت) ۶ - رمضان اکبری (زندانها ی گو هردشت - قزل حصار - بابل ) ۶ - ابوالفضل اخباری (زندان وکیل آباد مشهد ) ۷ - جمشید ادهمی (زندان اوین) ۸ - محمود امین الرعایا (زندان مشهد) ۹- علی‌ نقی‌ امیری (زندان اوین ۲ رژیم شاه و شیخ) ۱۰ - بابک امانی ( زندان ارومیه ) ۱۱ - مصطفی الهیاری(زندان های ؛اوین - قزل حصار - گو هردشت ) ۱۲ - علی‌ امانی (زندان‌های ؛ سلماس - خوی - ارومیه ) ۱۳ - شهلا ابراهیمی (زندان اوین ) ۱۴ - احمد ابراهیمی (زندان‌های ؛ اوین - گو هردشت - زندان ساحلی قام ) ۱۵ - همدم امامی (زندانها ی اوین - قزل حصار) ۱۶ - بهمن اسماعیلی (زندان اوین) ۱۷ - اصغر بشاوردی ( زندان عادل آباد شیراز) ۱۸ -نعمت اله بودش( زندان‌های اهواز - کرمانشاه ) ۱۹ - رضا باغچه دوست (زندان اوین) ۲۰ - محمد علی‌ برزگر زاده (زندان‌های اوین - تبریز ) ۲۱ - اکبر بریزانی (زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۲۲ - محمد بوستانی (زندان شیراز ) ۲۳ - رضا برگ بید ی ( زندان رشت ) ۲۴ - خسرو پرورده ( زندان اوین ) ۲۵ - علی‌ اصغر پهلوان لؤ ( زندان وکیل آباد مشهد ) ۲۶ - مریم پرورده (زندان اوین ) ۲۷ - بهادر پرویزی ( زندان عادل آباد شیراز ) ۲۸ - سیاوش پیشه ور (زندان‌های ، اوین - گو هردشت - قزل حصار ) ۲۹ - اسداله پناهی مهر(زندان ارومیه ) ۳۰ - محمد حسین توتونچیان ( زندان های مشهد - اوین - گو هردشت - قزل حصار - خورین ورامین ) ۳۱ - مرتضی توتونچیان ( زندان های وکیل آباد مشهد - اوین - همدان ) ۳۲ - سعید توتونچیان ( زندان‌های وکیل آباد مشهد - اوین ) ۳۳ - احسان توتونچیان (زندان‌های وکیل آباد مشهد - اوین ) ۳۴ - علیرضا تبریزی ( زندان تبریز ) ۳۵ - الهه تازه (زندان بابلسر ) ۳۶ - صدرالدین تام (زندان عادل آباد شیراز ) ۳۷ - جهانشاه جهانشاهی ( زندان عادل آباد شیراز ) ۳۸ - معصومه جوشقانی ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۳۹ - عسگر جدی ( زندان عادل آباد شیراز ) ۴۰ - مهری حسینی‌ ( زندان‌های اوین - خوی - کمیته مشترک ) ۴۱ - حسین حسینی‌ (زندان‌های اوین -همدان ) ۴۲ - منیره حسینی‌ ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۴۳ -علی‌ حیدری ( زندان اوین ) ۴۴ - اکرم حسینی‌ ( زندان قزل حصار ) ۴۵ - عزت حبیب نژاد ( زندان وکیل آباد مشهد ) ۴۶ بهمن حسن‌زاده ( زندان‌های اوین - گو هردشت - قزل حصار ) ۴۷ - نادر خوشدل ( زندان اوین -زندانی ۲ رژیم شاه و شیخ ) ۴۸ - کمال خشنود ( زندان‌های اوین - قزل حصار - گو هردشت - کاخ ) ۴۹ - محمد خدا بنده لوئی (زندان‌های اوین - قزل حصار - گو هردشت - کمیته مشترک ) ۵۰ - فرامرز خازنی ( زندان‌های اوین -قزل حصار - گو هردشت - توحید ۳۰۰۰- زندان سلماس - خوی ) ۵۱ - حمید خلاق ( زندان‌های اوین - قزل حصار - گو هردشت ) ۵۲ - حمید خرازی داد بخش ( زندان تبریز ) ۵۳ - فریبا دشتی (زندان‌های سپاه- عادل آباد شیراز ) ۵۴ - رضا رحمانی ( زندان کارون اهواز) ۵۵ - حسن ریوندی ( زندان‌های الداغی سبزوار - سپاه مشهد - وکیل آباد مشهد ) ۵۶ - فرید‌ رضا ئیان ( زندان عادل آباد شیراز ) ۵۷ - مهدی رضوی ( زندان وکیل آباد مشهد ) ۵۸ -هوشنگ روزبهانی ( زندان اوین - غزل حصار ) ۵۹ - قباد رضا زده ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۶۰ - شهروز رستگار ( زندان قصر ) ۶۱ - محمد زراعی ( زندان اوین ) ۶۲ - سیامک سعید پور ( زندان‌های اوین - قزل حصار - گو هردشت ) ۶۳ - مهدی ساجدی ( زندان تبریز ) ۶۴ - سونا سنجری ( زندان اوین ) ۶۵ - عبدالعلی سنجابی ( زندان‌های دیزل آباد کرمانشاه - اوین - جمشیدیه ) ۶۶ - سید محمد سیدی ( زندان‌های اوین - قزل حصار - گو هردشت ) ۶۷ - یوسف شعبانی ( زندان مشکین شهر ) ۶۸ - جواد شفأیی ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۶۹ - رضا شکری ( زندان رودسر ) ۷۰ - حمید شریعت پناهی ( زندان‌های وین - گو هردشت - قزل حصار ) ۷۱ - منصور شیرازی (زندان شیراز عادل آباد شیراز ) ۷۲ - هرمز صفایئ ( زندان‌های آمل - قائم شهر - ساری) ۷۳ - رضا جدیری صابر ( زندان‌های اوین - قزل حصار تبریز - میانه ) ۷۴ - محمود طوسی ( زندان‌های اوین - گو هردشت - قزل حصار ) ۷۵ - بهناز عطار زده ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۷۵ - محسن عبدالهی ( زندان دیزل آباد کرمان شاه ) ۷۶ - علی‌ رضا فلاحی ( زندان‌های اوین - دیزل آباد کرمان شاه ) ۷۷ - شهرام فرید‌ ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۷۸ - معصومه فرزین پور ( زندان ارومیه ) ۷۹ - بیژن فتح نانی ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۸۰ - مهرداد فراهانی ( زندان اوین ) ۸۱ - ابوالفتح فرزنده جوّ ( زندان گو هردشت ) ۸۲ - بتول فقاهتی ( زندان‌های زنجان - تبریز ) ۸۳ - منصوره فرمانبر ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۸۴ - محبوبه قاضی ( زندا‌های اوین - قزل حصار ) ۸۵ - محمد قرأیی ( زندان وکیل آباد مشهد ) ۸۶ - مصطفی قره ا غلا نی‌ (زندان ارومیه ) ۸۷ - مهرداد کاووسی ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۸۸ - محمد کاشفی ( زندان‌های ارومیه - تبریز - خرم آباد - پیرانشهر ) ۸۹ - امیر کارگر (زندان‌های فسا - عادل آباد شیراز - نی‌ ریز ) ۹۰ - جمیله گلی ( زندان انزلی ) ۹۱ - فریبا گندمی ( زندان اوین ) ۹۲ - مرتضی گودرزی ( زندان‌های اراک - اوین - قزل حصار ) ۹۳ - لعیا گو هر ی ( زندان‌های اوین - قزل حصار واحد مسکونی ) ۹۴ - حسین لکزیان ( زندان‌های جمشیدیه تهران - وکیل آباد مشهد ) ۹۵ - یدی لرستانی ( زندان لرستان ) ۹۶ - سعید مقصودی ( زندان وکیل آباد مشهد ) ۹۷ - رمضان موسوی ( زندان‌های اوین - قزل حصار - ساری ) ۹۸ - مریم مجاهد نیا ( زندان‌های دیزل آباد کرمانشاه - زندان نسا ) ۹۹ - پروانه معدن چی ( زندان‌های اوین - گو هر دشت - قزل حصارواحد مسکونی ) ۱۰۰ - زهرا سادات معینی (زندان‌های وکیل آباد مشهد - اوین ) ۱۰۱ - سیما مرادی ( زندان ساری ) ۱۰۲ - فریبر ز ممتحن ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۱۰۳ - محمد رضا ما سا لی ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۱۰۴ - عزت مظفری (زندان اوین ) ۱۰۵ - علی‌ محمدی ( زندان‌های ارومیه - سلماس - خوی ) ۱۰۶ - محمد نژاد شاهرخی زندان‌های (کرمان و راور) ۱۰۷ -غلام ملأیی زندان‌های (کرمان و راور) ۱۰۸ - کریم مرادی ( زندان شیراز - عادل آباد ) ۱۰۹ - اسماعیل مشفقی کاخکی ( زندان وکیل آباد مشهد ) ۱۱۰ - بهروز مولا یی (زندان اوین ) ۱۱۱- محمود موسوی ( زندان های اوین - قزل حصار ) ۱۱۲ - هاشم محمدیان ( زندان های اوین - قزل حصار ) ۱۱۳ - فروزان نسائی (زندان کارون ) ۱۱۴ - شیلا نینوایی ( زندان‌های اوین - قزل حصار - کمیته مشترک -چا بهار ) ۱۱۵ - داوود ناصری ( زندان اوین ) ۱۱۶ - مسعود ناصری (زندان اوین ) ۱۱۷ - منیژه ناصری ( زندان اوین ) ۱۱۸ - حسین نیکزاد ( زندان اوین ) ۱۱۹ رضا نوایی ( زندان اوین ) ۱۲۰ - محمد مهدی نوری ( زندان شاهرود ) ۱۲۱ - بهنام وفاسرشت ( زندان اوین ) ۱۲۲ - محمد هشیار امامی ( زندان وکیل آباد مشهد ) ۱۲۳ - فریبا هادیخانلو ( زندان‌های اوین - توحید ۳۰۰۰ - چا بهار ) ۱۲۴ - فریندخت هادیخانلو ( زندان‌های اوین - توحید ۳۰۰۰ ) ۱۲۵ - شمس هادی ( زندان اهواز ) ۱۲۶ - علی‌ رضا یعقوبی ( زندان اوین - زندان رشت ) ۱۲۷ - محمد یوسفی ( زندان شیراز ) ۱۲۸ - جهانگیر اقدامی ( زندان دستگرد اصفهان ) 

۱۲۹_۱۳۰ 
اینجانب فریدون ژورک و همسرم خانم مرجان اززندانیان 
دهه شصت دراوین بامحکوم کردن حرکت خیانت بار ایرج مصداقی 
نامه ارسالی شمارا با افتخار امضا میکنیم 
مرجان وژورک 


سری دوم امضاها 
۱۳۱ - اسد احمدی(زندن صومعه سارا )۱۳۲- فریبا الف ( زندان اوین از ایران ) ۱۳۳ -حسین بصیرت (زندان بروجرد )۱۳۴ - بابک بابکی ( زندانها ی جمشیدیه - اوین - قزل حصار - گو هردشت ) ۱۳۵ - مهرداد تیمورزادگان ( زندانها ی اوین - قزل حصار -گو هردشت ) ۱۳۶ مصیب جلالی‌ ( زندانها ی اوین - کمیته مرکزی )۱۳۷ - زهرا اسدپور گرجي ( مادر جوشن)( زندان‌ گو هردشت )۱۳۸ - فرشته جوشن ( زندان گوهردشت ) ۱۳۹ - فاطمه جوشن ( زندان گوهردشت ) ۱۴۰ - علی‌ ذولفقاری ( زندانها ی اوین - گو هردشت - رشت ) ۱۴۱ - زهره ریاحی ( چریک فدایی - زندان اصفهان ) ۱۴۲ - علی‌ رضوی ( زندانها ی اوین - قزل حصار ) ۱۴۳ - علی‌ رئیسی (زندان دستگرد اصفهان ) ۱۴۴ - بهروز زمانیان ( زندانها ی جمشیدیه - اوین - قزل حصار ) ۱۴۵ - مادر زاهد ( زندانها ی کرد کوی - بندرگز ) ۱۴۶ - محمد رضا زاهد ( زندان‌های کرد کوی - بندرگز ) ۱۴۷ - بهزاد زاهد ( زندانها ی کرد کوی - بندرگز ) ۱۴۸ - نرگس شایسته (اعظم قوامی) (زندانها ی سپاه کرج - اوین - قزل حصار ) ۱۴۹ - مهرداد شیرینی‌ ( چریک فدایی زندان سپاه -شهربانی سابق ) ۱۵۰ - خسرو ضیائی ( زندان‌های اوین - گو هردشت - قزل حصار - همدان ) 
۱۵۱ - عبدالله عبداللهی ( زندان‌ها ی اوین - قزل حصار - گو هردشت ) ۱۵۲ - علی‌ عبدلحسین پور ( زندان انزلی ) ۱۵۳ - حسین فتحی (زندان‌های اوین - قزل حصار - گو هر دشت ) ۱۵۴ -راضيه قدرتي ( زندان‌ها ی اوین - رشت ) ۱۵۵ - کامران گرامی نژاد ( زندان های اوین - قزل حصار ) ۱۵۶ - محمد محبی ( زندان دیزل آباد کرماشاه ) ۱۵۷ - ثریا میرزا بیگی ( زندان دیزل آباد کرمانشاه ) ۱۵۸ امیر هوشنگ مشهدی ( زندان های اوین - گو هردشت - قزل حصار - ارومیه ) ۱۵۹ - شیرین نریمان ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۱۶۰ - کیومرث نوری ( زندا‌های اوین - قزل حصار - گو هردشت - کمیته مشترک ) ۱۶۱ - علی‌ هاشمی ( زندانهاي اوين ، گوهردشت و قزل حصار ) 

سری سوم امضاها 
۱۶۲ - نزهت ادب آواز ( زندان‌های سپاه - عادل آباد شیراز ) ۱۶۳ فریدون انوشه ( زندان اهواز ) ۱۶۴- حسین اقبالی ( زندان کارون اهواز ) ۱۶۵ - مسعود ابراهیم زاده ( زندان قائم شهر ) ۱۶۶ خندان بخشی ( زندان اوین - قزل حصار ) ۱۶۷ - لاله بخشی (زندان اوین ) ۱۶۸ - محمد حسن توکّل ( زندان گلپایگان ) ۱۶۹- بابک تبریزی (زندان تبریز) ۱۷۰ - یحیی جلالی (زندان کاخ - اوین - قزل حصار) ۱۷۱ - جواد جمشیدی ( زندان نکا مازندران ) ۱۷۲ ۱۷۳-منوچهر جنتی (زندان اوین ) ۱۷۴ سید عباس حسینی‌ (زندان های اوین - قزل حصار ) 
۱۷۴ - مجید خشنود ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۱۷۵- مادر سونا دادگر ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۱۷۶- فتاح سبحانی ( زندانها ی اوین - کهریزک - زندانی سیاسی بعد از انتخابات ۸۸ ) ۷ ۱۷ یحیی گلچشمه گنبد، زندان‌های ( گرگان بهشهر. قزلحصار و گوهردشت) ۱۷۸ - صادق سیستانی ( زندان‌های گرگان - اوین ) ۱۷۹ - صمد سلیمانیان (زندان کارون اهواز) ۱۸۰- صادق شجاعی (زندان دستگرد اصفهان ) ۱۸۱ - اکبر صفر ی ( زندان های اوین, دستگرد اصفهان ) ۱۸۲ - شکور غفوری ( زندانها ی اوین - گو هر دشت قزلحصار ) ۱۸۳- مجید لشکری ( زندان عادل آباد شیراز ) ۱۸۴ - شکوفه مجد (زندانها ی وکیل آباد - نیشابور ) ۱۸۵ - اسما عیل میر شاهی ( زندان زهدان ) ۱۸۶ - روح الله- مشار زاده مهرابی ( زندان‌های کرمان - راور - عادل آباد شیراز ) ۱۸۷ - زهره معا لمی ( زندان اوین ) ۱۸۸ - میر مهران مومنی ( زندان تنکابن )۱۸۹ - منصوره موسوی ( زندان دستگرد اصفهان ) ۱۹۰ - سید رحمان موسوی ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۱۹۱ - نسرین نسأ یی ( زندان کارون اهواز ) ۱۹۲ - مهدی نوری ( زندان اصفهان ) ۱۹۳ حسین نیاکان ( زندان‌های اوین - قزل حصار - سمنان) ۴ ۱۹ - حبیب وجدانی ( زندان‌های بندر عباس - قزل حصار ) 


سری چهارم امضاها 


سلام 
دوست عزیز، نمیدانم همان بزرگواری هستید که چند ماه لطف آشنایی با او را در سالن شش آموزشگاه ، هنوز در خاطر دارم یا نه. در هر حال در صورت امکان امضای مرا تنها با نام محمد مرقوم بفرمایید. خواهش دیگر آنکه به دلایل که مجال بیان کردنشان نیست لازم میبینم که ایمیل مرا پس از دریافت ذخیره و پاک نمایید. تا همینجا هم به ای م ن ی نامه ی ارسال شده مطئن نیستم. جدای از این و آنکه با حساسیتی از طرف ر ژ ی م نسبت به سوابقم و مسایل پس از ز ن د ا ن احساس می کنم، لازم به ذکر است که در داخل کشور به سر می برم، با این وجود چنانچه ضروری می بینید در معرفی دقیقتر بنده مجازید، اختیار با خودتان. با آرزوی پایداری 
ارادتمند 
۱۹۵ محمد 
۱۹۶ - سیاوش احمدی مقدم ( زندان اوین) ۱۹۷ - مسعود ارسلانی ( زندان های اصفهان - بندر عباس ) ۱۹۸- اصغر اسماعیل زاده ( زندان فومن ) ۱۹۹ - داریوش ایلدری ( زندانهای اوین - گو هر دشت - قزل حصار ) ۲۰۰ - سید جلال بهشتی ( زندان تربت حیدریه ) ۲۰۱ - امیر برج خا نی‌ ( زندان‌های اوین - قزل حصار - گو هر دشت ) ۲۰۲ - سیمین بورچی ( زندان های اوین - قزل حصار ) ۲۰۳ - سعید پولادی ( زندان تبریز ) ۲۰۴ - فرید جاویدان ( زندان بندر عباس ) ۲۰۵ - فریده خلیفه ( زندان اوین ) ۲۰۶ - غلامعلی رضا پور میهن ( زندان تبریز ) ۲۰۷ - رضا زرد چینی‌ ( زندان های کمیته مشترک - اوین- قزل حصار ) ۲۰۸ - منوچهر ز ر چین ( زندان کمیته مشترک ) ۲۰۹میترا سعیدی سامانی زندانهای ( اوین و گوهر داشت ) ۲۱۰ - بهروز شهر یاری ( زندان‌های کمیته مشترک - قصر - اوین ) ۲۱۱ - حسین صادقی ( زندان‌های قزل حصار - گو هر دشت ) ۲۱۲ - عباس طاهری ( زندان‌های کمیته مشترک - اوین - قزل حصار ) ۲۱۳ - احمد طاهری ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۲۱۴ - اسماعیل علی‌ محمدی ( زندان‌های سپاه میانه - تبریز ) ۲۱۵ - محسن عبداللهی ( زندان کرمانشاه ) ۲۱۶ - بهروز فرخی ( زندان‌های سپاه -اندیمشک -یونسکو دزفول ) ۲۱۷ - عباس کربلایی ( زندان ابهر ) ۲۱۸- حسین کاظمی ( زندان های جمشیدیه تهران - اوین ) ۲۱۹ - اکرم ملفوظی خیابانی ( زندان‌های تبریز - باز داشت گاه سپاه ) ۲۲۰ - بتول ماجانی ( زندان‌های اوین- گو هر دشت - قزل حصار ) ۲۲۱ - بهروز نوری نیک‌ ( زندان اوین ) ۲۲۲ - داریوش هاشمی‌ ( زندان اوین ) ۲۲۳ - سعید هوشدا ر ( زندان‌های رشت - گو هر دشت - کرج ) لیست سری پنجم امضا ها 

۲۲۳ - مصطفی احمدی (زندان‌های اوین - گو هر دشت ) ۲۲۴ ربابه برایی (زندان عادل آباد شیراز - زندان سپاه شیراز ۹) ۲۲۵ - محمد باغبان ( زندان‌های اوین - قزل حصار ) ۲۲۶ - محمد باقر ترک زبان ( زندان دیزل آباد کرمانشاه ) ۲۲۷ - جمال خشنود ( زندان‌های کمیته مشترک - اوین - قزل حصار ) ۲۲۸ - عباس رضائی ( زندان اوین ) ۲۲۹ - حسن زندگانی ( زندان اوین - زندان مراغه ) ۲۳۰ - کامران سقاه ( زندان‌های آباده - کرمانشاه ) ۲۳۱ - رویا سپهرداد ( زندان‌های سپاه - عادل آباد شیراز ) ۲۳۲ - علی‌ سربازان ( زندان اوین ) ۲۳۳ - زری شایسته ( زندان وکیل آباد مشهد ) ۲۳۴ - محمود شرفی (زندان های سپاه بناب - مراغه - تبریز ) ۲۳۵ - فرهاد شریعتی (زندان اوین ) ۲۳۶ - علی‌ صدیقی ( زندان‌های اوین - گو هر دشت قزل حصار ) ۲۳۷ - پرویز صادق نژاد ( زندان کارون اهواز ) ۲۳۸ - نادر عباسی ( زندان تبریز ) ۲۳۹ - احمد فراهانی ( زندان‌های اوین - گو هر دشت ) ۲۴۰ - علی‌ فلاحی ( زندان‌های اوین - دیزل آباد کرمانشاه ) ۲۴۱ - صدیقه قدس ( زندان سمنان ) ۲۴۲ رضا قائمی ( زندان های سپاه عشرت آباد - سپاه تهران - زندان ساحلی قم ) ۲۴۳ - ( مسعود .... از ایران ( زندان‌های اوین قزل حصار - گو هر دشت ) ۲۴۴ - پرهام ملیحی ( زندان های عشرت آباد - ضدّ اطلاعات سپاه - اوین - قزل حصار - گو هر دشت ) ۲۴۵ - عبداله ناصری ( زندان‌های اوین - گوهر دشت -قزل حصار) ۲۴۶ فاطمه نما( زندان كارون اهواز) ۷ ۲۴ حجت الله بهبهانى( زندان،زندانهاى قزلحصار و ماهشهر،)۲۴۸-فرزاد محمد پور ( - زندان ساری ) ۲۴۹- صلاح الدین شمامی ( زندان ‌های قزل حصار - اوین ) ۲۵۰ - زهرا رزاز ( زندان بجنورد ) ۲۵۱- سیف الله منیعه ( زندان های اوین - قزل حصار اوین - گو هر دشت ) ۲۵۲- فرشته رحمتی ( زندان قائم شهر ) ۲۵۳- بهروز اسلامی ( زندان های ایلام - و دیزل آباد کرمانشاه ) ۴ ۲۵ مریم صحرا ایی ( زندانهای قزل حصار اوین) ۵ ۲۵ علی‌ زارعی ( زندانهای اوین کمیته مشترک)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر