Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۲۷, جمعه

خانم اطلاعاتی هر روز با اسم و رسم جدید خودرا به مردم معرفی نموده است ما امروز مورخ 10/2/2015 به شهر قبلی که همبرگ افزی نام دارد مهوش سالی چگنی در آن شهر زندگی نموده بود رفتم تا دست به تحقیقات بزنم که به یک رسترانت رفتم که یک ایرانی به نام ع آنجا کار میکند و اقامت ندارد عکس مهوش سالی چگنی اطلاعاتی را به ایشان نشاندادم که گفتند ایشان به شهر کلن منتقل شده اند به منطقه ی بنام زیبرا یا زیبرو.
خانم اطلاعاتی هر روز با اسم و رسم جدید خودرا به مردم معرفی نموده است
ما امروز مورخ 10/2/2015
به شهر قبلی که همبرگ افزی نام دارد مهوش سالی چگنی در آن شهر   زندگی نموده بود رفتم تا دست به تحقیقات بزنم که به  یک رسترانت  رفتم که یک ایرانی به نام ع  آنجا کار میکند و اقامت ندارد عکس مهوش سالی چگنی اطلاعاتی را به ایشان نشاندادم که گفتند ایشان به شهر کلن منتقل شده اند به منطقه ی بنام زیبرا یا زیبرو.
 بر اساس گفته آن فرد مهوش سالی چگنی گفته است که پروفسور هستند و به خانه همه ایرانیان در آن شهر سر زده است.
گفتگو با ع.

من
آیا خصوصیات مهوش سالی چگنی چگونه بود؟
ع> بله این خانم خیلی می آمد خانه ما و میگفت پروفسور هستند و روز بعد گفتند روانشناس هم هستند .
من!! این مهوش سالی چگنی چکار میکرد و چگونه میتوانست به درون خانه همه ایرانیان مقیم این شهر سر بزنند و به آسانی میان ایرانیان مقیم این شهر دست به فتنه انگیزی بزنند و اختلافات درست کنند؟
ع ...!! مهوش سالی چگنی همه ایرانیان را به جان هم انداخت و فرار کرد بارکرد به شهر کلن.
و اینجا اینقدر دعوا درست کرد میان ایرانیان حد و حساب ندارد.
 مهوش می آمد به من میگفت فلان کس دیروز در باره خانواده شما بدی میگفتند  ولی اگر با ایشان حرف زدی نگی مهوش گفته است  میان خودمون بماند و روز بعد یارو میرفت با فلانی حرف میزد که دعواشان میشد و مهوش می آمد وسط و میگفت زشت است ما ایرانی هستیم نباید دعوا کنیم در این غربت در حالیکه خود مهوش سالی چگنی باعث دعوا میان دوفرد ایرانی شده بود.
و روز بعد پیش طرف میرفت که فرد دیگر با ایشان دعواش شده بود میگفت دوست دارید به او یک ضربه بزنم خوب اگر چیزی در باره ایشان میدانید برای من تعریف بکنید تا نگذارم در آلمان اقامت دریافت کند من با پلیس آلمان کار میکنم و پلیس به حرف من  خوب گوش میکند  و او هم چون دلش پر بود هرچی در باره دوستش که بعدها مهوش میان آنها را برهم زده بود  به دشمن یکدیگر تبدیل شده بودند و یارو هرچی در دل داشت میریخت برای مهوش و دوباره مهوش سالی چگنی برای بدست آوردن اطلاعات اون یکی به طرف فرد دوم میرفتند و از او نیز اطلاعات کسب میکردند  به این ترتیب به آسانی اطلاعات کارهای روزانه ایرانیان  و چگونه میخواهند اقامت بگیرند و چه نوع کیسی میخواهند  تسلیم اداره مهاجرت آلمان بکنند به آسانی با درست کردن یک اختلافات کوچک همه چیز را در باره هر دو طرف  بدست می آورد مهوش سالی چگنی جاسوس اطلاعات ایران در آلمان.
////
و یکی از چیزهای مهمی که این فرد تعریف نمودند این است که مهوش سالی چگنی  در میان خانودهای ایرانی مقیم همبرگ افزی دست به کارهای فتنه انگیزی نموده است وهمه خانوادهای ایرانی در شهر همبرگ افزی را به جون همدیگر انداخته است و میان ایرانیان مقیم شهر همبرگ افزی اختلافات درست نموده است این هم یکی از ماموریت این مزدور بوده است در آن شهر.
خانم مهوش سالی چگنی مزدور اطلاعاتی که در حال حاضر به شهر کلن منتقل شده است  این احتمال وجود د ارد در داخل مدارس کلن دست به کار آموزی بزند و این خیلی خطرناک است برای خانوادهای ایرانی بخصوص مخالفین رژیم مقیم شهر کلن که بچه هایشان در مدرسه در آن شهر هستند.
چرا چون این  مزدور و جاسوس رژیم  یعنی مهوش سالی چگنی  بلد است چگونه بچه را گول بزند اول خود را پلیس معرفی میکنند به بچه ها سپس بچه را به جای امنتری راهنمایی میکنند سپس بچه را مجبور میکند که به خواست این خانم مزدور اطلاعاتی حرفه ای تندربدهند و به این مزدور اجازه بدهند که تا انگشت بکنند تو کون بچه ها و کم کم بچه را آلوده میکنند و وقتیکه بچه از این کار خوشش آمد  و دست به در خواستهای دیگر از بچه میکنند که خواست بعدی این مزدور بردن خبرهای خانواده بچه برای این مزدور میباشد و بعد کم کم از بچه ها چیزهای مهمتری میخواهند مثل نامه های خصوصی وسائیل گران قیمت خانه مثل پول طلا و پاسپورت پدر و  مادر  و چیزهای مهم خانه.
و اطلاعاتی دیگری که بدست آورده ایم این خانم مهوش سالی چگنی بدنبال بدست آوردن آدرس شاهین نجفی میباشند و در سال گذشته به یک خانم دیگر ایرانی گفته است این مهوش سالی چگنی که کسی حق ندارد در باره امام نقی امام ما حرفهای بد بزنند و خیلیها به اروپا آمده اند و به امام ما توهین میکنند.
و مستقیما به آقای شاهین نجفی حمله نموده اند و دست به توهین نموده اند علیه  آقای شاهین نجفی پشت سر هم بهشاهین  نجفی توهین کرده است مهوش سالی چگنی.
و یکی از کارهای دیگر این مزدور یعنی مهوش سالی چگنی  سرزدن به خانه همه ایرانیان مقیم شهر همبرگ افزی و این کار را بیشتر برای بدست آوردن آدرس و محل سکونت آقای شاهین نجفی  انجام داده است و بدنبال  بدست آوردن اطلاعات شخصی و خصوصی ایرانیان مقیم آن شهربوده است.
یکی از کارهای مهوش سالی چگنی این بوده است که بر اساس برنامه ریزی وزارت اطلاعات دست به کارهای فتنه انگیزی زده است در میان ایرانیان مقیم همبرگ افزی.
مهوش سالی چگنی برای لودادن پناهندگان در شهر همبرگ افزی  هرکدام  ازخانوادهای ایرانی مقیم آن شهر با هم کمی صمیمی بوده اند  مهوش سالی چگنی خود را به وسط آنها انداخته و میان این خانوادها اختلافات درست نموده است به این هدف که سر به هر دو طرف بزند که آنها در باره کارهای یکدیگر برای این خانم تعریف کنند به این شیوه اطلاعات خصوصی ایرانیان را بدست آورده بودند.
و بر اساس گفته ی علی مهوش سالی چگنی  مزدور رژیم ایران  هیچ ایرانی نبوده است در آن  شهر که مهوش به خانه آنها نرفته باشد و یا جنگ و دعوا برای آنها درست نکرده باشد در آن شهر.
دقیقا این عملکرد وزارت اطلاعات میباشد که تفرقه به انداز و اطلاعات را از دو طرف درگیر بدست بیاور  این خانم یعنی مهوش سالی چگنی هم چون توسط وزارت اطلاعات آموزشهای لازم را دیده است و حرفه ی نیز هستند که چگونه میان افراد اختلافات درست بکند و خود را نیز میانجی جلو بدهند به این ترتیب مهوش سالی چگنی از راه درست نمودن اختلافات میان ایرانیان مقیم همبرگ افزی در کشور آلمان توانسته به اطلاعات خصوصی آنها دست یابد.
 و وقتیکه اطلاعات دقیق را کسب میکنند به شهر کلن منتقل میشوند.
بر اساس گفتهای خانمم که یکبار مهوش سالی چگنی را دیده بودند  مهوش سالی چگنی به دنبال اطلاعات هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب پژاک حزب حیات آزاد کردستان و چند باری در باره مینا احدی سئوال نموده  بودند و به خانمم گفته بود شوهرت عضو مجاهدین خلق ایران  بوده است و خانمم نیز جواب داده بود و گفته بوده یا باشد به تو چی حق ندارید با من حرف بزنید.
و من این احتمال میدهم که منتقل شدن مهوش سالی چگنی مزدور  برون مرزی وزارت اطلاعات به شهر کلن بیشتر برای شناسای مخالفین و عکسبردرای از اعضای مخالفین رژیم ایران مقیم شهر  کلن به آن شهر منتقل شده اند. البته مهوش سالی چگنی تنها نیستند بلکه بصورت تیمی وارد آلمان شده اند و  خیلیها هستند که هنوز ما آنها را کشف نکرده ایم اما بنظر میرسد بقیه ی مزدوران  نیز به این زودی کشف بشوند.
 و این احتمال وجود دارد تا احمق درون خانه مخالفین در کشور آلمان نفوذ کرده باشند این مزدوران تحت عنوان معرفی نمودن خویش بعنوان پروفسور و روانشناس و روزی دیگر معلم خود را به مردم معرفی میکنند و چون مزدور رژیم هستند وزارت اطلاعات مدارکهای جعلی برای این مزدوران تهیه میکند .
و این را به اطلاع دوستان و هواداران مخالفین رژیم ایران در شهر کلن میرسانم و  توصیه میکنم علاوه بر شناسای و عکسبرداری این مزدور چون مدارکهای جعلی که همگی توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران  برای ایشان درست شده است  ودر اختیار دارند  در مدرسه های کلن دست به کار آموزی میزنند و از راه کودکان مخالفین در این مدارس   اطلاعات خانوادهای مخالفین را بدست می آورد این مزدور.
این مزدور در یک تماس تلفنی با بنده خود را همسر سابق یک عضو سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی نمودند که شوهر ایشان در ایران در حال حاضر کارمند یکی از ادارات مهم ایران هستند و از نظر پول و مالی به مهوش سالی چگنی مزدور وزارت اطلاعات کمک میکنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر