Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۱۸, چهارشنبه

مهوش سالی چگنی مامور وزارت اطلاعات در آلمان مهوش سالی چگنی متولد 1346 برابر با 1967 که 47 سال سن دارند و بر اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم این خانم جاسوس دارای یک دخترمیان 18 الی 19 ساله و یک پسر 15 ساله از ایل چگنی و از طایفه شاه کرمی اهل خرم آباد هستند.

مدرک تعرض جنسی جوانان به ستود آمده شهر خرم آباد به مامور گشت ارشاد مهوش سالی چگنی


مهوش سالی چگنی مامور وزارت اطلاعات در آلمان 
مهوش سالی چگنی متولد 1346 برابر با 1967 که  47 سال سن دارند و بر اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم این خانم جاسوس  دارای یک دخترمیان 18 الی 19 ساله و یک پسر 15 ساله  از ایل چگنی و از طایفه شاه کرمی اهل خرم آباد هستند.


مهوش سالی چگنی  عضو بانوان بسیجی بوده و برای بسیج در میان دختران و زنان دست به تبلیغات زده بودو بعدها یک مدت دچار افسردگی و مشکل روحی و روانی پیدا نموده بودند  به مدت 8 ماه به علت مشکلات روانی تحت مراقبت قرار میگیرند  زیر نظر بهزیستی والبته شایعاتی وجود دارند باید در این رابطه اطلاعات کافی بدست بیاوریم بعد منتشرش کنیم د رباره مهوش سالی چگنی  اطلاعاتی.


خانم مهوش سالی جگنی به خاطر اینکه خیلی از زنان خرم آبادی را مورد اذیت و آزار قرار میدهند به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری اسلامی  توسط چند جوان مورد تعرض جنسی قرار میگیرند و به مدت 8 الی 9 ماه چون دچار مشکلات روحی شده بودند زیر نظر بهزیستی قرار میگیرندو بعد از این مدت دوباره به مدارس باز میگرددند و شروع میکنند به انگشت کردن تو کون بچه های کوچک در همان مدارس تا به خوبی از این بچه ها اطلاعات خصوصی خانوداهای این بچه ها از راه اینها بدست بیاورند.
به این زودی نامه بهزیستی در رابطه با مهوش سالی چگنی  نیز منتشر میشود.
وزارت اطلاعات برای اینکه بتواند از نزدیکی کردها و لرها جلوگیری به عمل بیاورد دست به ارسال ماموران و مزدورانش به خارج از کشور نموده است تا میان لرها و کردها تفرقه به اندازد و یکی از  کارهای مهوش سالی چگنی این بود اگر میتوانست به بچه من آسیب میرساند موفق میشد چرا چون همسر من اصلیتش  لر میباشد .
 که متاسفانه مهوش سالی چگنی مامور و مزدور اطلاعاتی  از خودفروشانی هستند که خود را لر میدانند و زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات دست به فعالیت میزنند که مهوش سالی چگنی یکی از این مزدوران میباشد که ما توانستیم کشفش کنیم.
مهوش سالی چگنی در سال 1385 به عضویت سپاه قدس نیروی برون مرزی سپاه پاسداران در می آید و در سال 1386 بعنوان بازرس یک شرکت سهام در شهر خرم آباد همراه با خانمی دیگر بنام لیلا خادمی  این شرکت با مدیریت شخصی بنام کوروش رحمتی برادر اتوسا رحمتی  و فرشید بهرامی به سمت  هئیت مدیره  و بهرام مرادیانی به سمت نایب هئیت مدیره   به مدت دوسال دست به فعالیت میزنند.
کم کم جای پایی خود را در میان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران باز میکند مهوش سالی چگنی و روز بروز مورد اعتماد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار میگیرند.
یک سال بعد وزارت اطلاعات آم.زگاهای در شهر خرم آباد باز میکنند که تحت نام بانوان هوشمند زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران کار و فعالیت میکنند.
وزارت اطلاعات این زنانی که اسمشان آمده است بعنوان معلمان و آموزندگان خویش اتخاب میکنن
رده
آموزشگاه
نام و نام خانوادگی مدیر
نام و نام خانوادگی مربی
1
هوشمند فرهنگیان
مهوش سالی چگنی
سکینه کریمی
2
صدیقه کبری
محبوبه صفری
مهری آزادی چگنی
3
هفت تیر ازنا
مریم صفا جمعه
فاطمه کاظمی
3
نرگس
نسرین بیرانوند
شهره رضایی
 در حال حاضر سکینه کریمی در کشور سوئد بر سر میبرد و در یکی از ادارات کار در جنوب سوئد مشغول به کار میباشد و 5 سال پیش وارد سوئد شده اند در در اواخر 2010 وارد این کشور شده است همرا با چند نفر دیگر عضو نیروهای اطلاعاتی.
که یک سال بعد  مهوش سالی چگنی عضو بانوان مبارزه با بدحجابی میشوند و در گشت ارشاد دست به فعالیت میزنند و زنان و دختران در خیابانهای شهر خرم آباد مورد اذیت و آزار قرار میدهند همراه با نیروهای سرکوبگر رژیم.
و در باره فعالیتهای مهوش سالی چگنی  میتوانید لینک زیر را نگاه کنید برای اطلاعات بیشتر که بازرس یک شرکت سهام بوده است همراه با لیلا خادمی.
 در یک اطلاعیه بر روی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی نیز منتشر شده است در مورخ 14 ژانوییه 2008
شماره 8339
مورخ 24/10/1386
تاریخ انتشار 15/10/1386
با کد 6828638700
لینک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی در زیر این نوشته مشاهده میکنید


و در سالهای 1388 بعنوان یکی از فعالترین بانوان عضو سپاه قدس در می آید و 2 سال بعد بعنوان مدیر یک مدرسه دخترانه در ناحیه دو خرم آباد دست به فعالیت میزنند و زیر نظرمستقیم نصرت اله سهرابی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد  و به سرپرستی خانم اتوسا رحمتی فعالیت میکنند. سهرابی زاده یکی از مهمترین اعضای بسیج هستند.
برای اینکه بدانید نصرت اله سهرابی زاده که در بالا در باره اش نوشته ایم کی است .
این وب بلاک زیر متعلق به نصرت اله سهرابی زاده میباشد.
http://sohrabizade.persianblog.ir
و  مهوش سالی چگنی  در سال 1389 و سال 1390 این خانم زیر نظر وزارت اطلاعات آموزشهای اطلاعاتی و تجسسی  را در بخش بانوان وزارت اطلاعات آموخته است و سالهای 1391 و
تا سال 1392 در شهر خرم آباد فعالیت میکنند اما در همان تاریخ وارد دوره هایی مخصوص چگونگی اعزام به خارج از کشور  و کارهای  جاسوسی و خبر چینی و بدست آوردن اطلاعات مخالفین  در خارج از کشور  وارد آموزشهای بانوان وزارت اطلاعات میشود که احمدینژاد برای ورود  و جزب بانوان به وزارت اطلاعات بودجه در اختیار نهادهای اطلاعاتی گذاشته بودند که وزارت اطلاعات برای رویارویی با مخالفین و سواستفاده از سیاستها و قوانین  کشورهای اروپایی که به زن خیلی اهمیت میدهند زنان را به کشورهای اروپایی اعزام نمود برای کارهای تجسسی و تعقیب مخالفان رژیم در این کشورها که  وزارت اطلاعات دست به ارسال خیلی از زنان عضو خود به کشورهای اروپایی نموده است و زنان عضو وزارت اطلاعات را وارد کشورهای مثل آلمان سوئد فنلاندو هلند بلژیک لهستان  فرانسه و کشورهای دیگر نموده اند برای کارهای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات در باره مخالفان رژیم مقیم این کشورها.. و این خانم بخاطر اینکه روزی تحت تعقیب قرار نیگیرند خود را به یک کلیسا چسپانده است و به قول خودش  هم شیعه هستند و هم مسیحی  پیرو مهدی خیالی. و در تاریخ اوائیل سال 1393 وارد آلمان میشوند.  چرا وزارت اطلاعات به زنان روی آورده است به چند دلیل میباشد 1 زنان میتوانند از چند راه وارد بشوند برای بدست آوردن اطلاعات مخالفین رژیم ایران در کشورهای اروپایی  زنان حتی میتوانند روابط خصوصی با افراد و اعضایی مخالفین برقرار کنند 2 در کشورهای اروپایی به حقوق زنان اهمیت میدهند که زنان به راحاتی میتوانند از زیر قوانین این کشورها بگریزند و دست به مظلوم نمایی کنند 3 زنان به خاطر اینکه در ایران خیلی به زن ظلم میشود سیاستمداران و حقوق دانان اروپایی از زنان ایرانی حمایت میکنند و وزارت اطلاعات برای سواستفاده از این کار زنان را به خارج اعزام میکند برای تعقیب و جاسوسی علیه مخالفان رژیم در این کشورها.
4 زنان جاسوس میتوانند با مردان خارجی در این  کشورها ازدواج کنند و از نظر قانونی مورد حمایت قرار بگیرند و با فردی که ازدواج میکنند به خط و باند خویش بکشانند و اینجا برای مخالفین دردسر ساز خواهند شد خوب وزارت اطلاعات بدون جمع آوری اطلاعات خصوصی و داخلی این کشورها به این سادگی زنان اعضای خود را به خارج اعزام نمیکنند.
و بر همین اساس است که وزارت اطلاعات زنان متاهل را به اروپا کمتر اعزام میکند بلکه بیشتر زنان مجرد به این کشورها عزام میکند وزارت اطلاعات.
 در سال گذشته  در  اواخر ماه مارس این خانم که به هیچ عنوان مترج رسمی نیستند اداره پلیس همبرگ افزی بعنوان مترج برای یک خانم حامله ایرانی دیگر می آورند این خانم جاسوس در اولین اقدامی که میکنند از پلیس میخواهند که خانم محنتزده را بیرون کنند برای 30 دقیقه ای تا مهوش سالی چگنی جاسوس و مامور وزارت اطلاعات خصوصی با پلیس  آن شهر  حرف بزنند.
 و چیزی که خیلی مسخره میباشد مهوش سالی چگنی به خانم دیگر ایرانی گفته است ایشان روانشناس هستند و برای آرامش روح میتوانند به او کمک کنند.
این خانم همراه با تیم وزارت اطلاعات که با سۆاستفاده از  کلیساها و بدست آوردن اطلاعات ایرانیانی که از راه کلیساها اقامت دریافت میکنند وارد کلیساها شده است در آلمان و ولی ماموریت این خانم و تیم مخصوص وزارت اطلاعات در آلمان بیشتر تعقیب  آقای شاهین نجفی و بقیه ی مخالفین رژیم ایران در این کشور میباشد چرا چون ما شاهد داریم که این خانم به یک خانم دیگر ایرانی گفته  است آیا او میداند شاهین نجفی کجا است و اینطوری گفته است مهوش سالی چگنی به ز ط گفته است آیا میدانید این شاهین نجفی به امام شیعیان و به میلیونها انسان توهین میکنند کدام قبرستان زندگی میکنند در آلمان کسی حق ندارد به امام ما شیعیان توهین بکند و این  خلاف انسانیت است این گفته ی مهوش سالی چگنی مامور وزارت اطلاعات در آلمان بوده است در تاریخ ماه مارس 2014.
و مهوش سالی چگنی  در سالهای اخیر مورد اعتماد نهادهای امنیتی رژیم ایران قرار میگیرند و برای یک ماموریت همراه با یک تیم 12 نفره  در تاریخ ماه  مارس 2013  به کشور آلمان اعزام میشوند و گومانه زنیهای زیادی وجود دارد که این خانم بخاطر جاسوسی علیه رهبر حزب حیات آزاد کردستان و اعضایی سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه های دیگرو مخالفان رژیم ایران در آلمان  به آلمان اعزام شده اند همراه با تیم 12 نفره که 4 نفر از این تیم مرد هستند و8 نفر دیگر از این جاسوسان اعزامی به کشور آلمان  زن هستند که توسط وزارت اطلاعات شعبه جنوب به آلمان اعزام شده اند با سرپرستی خانم اتوسا رحمتی و رضا ساکی  همسر اتوسا رحمتی و با پشتیبانی مالی وزارت اطلاعات.
و یکی از کارهای این جاسوسان این است که روزی خود را پرفسو ریاضی به مردم  معرفی میکنند و روز دیگر کارشناس در امور  روانشناسی و متخصص امور رفتاری خود را معرفی میکنند بیشتر  که چند تا مدارک جعلی که همگی وزارت اطلاعات برای این جاسوس تهیه نموده است به روخ آدمهای ساده لوح میکشاند در آلمان و مهوش سالی چگنی  خود را پروفسور ریاضی معرفی نموده بودند پیش پلیس شهر همبرگ افزی در کشور آلمان و موفق شده بودند که در یک مدرسه با نام ستیل برگ  دست به کار آموزی بزنند که بیشتر به این خاطر به آن مدرسه رفته بودند که یک کودک آنجا بوده متاسفانه این کودک آسیب دیده است و این خانم برای اطلاعات خانوده این کودک همه بلاها نیز بر سر این بچه آورده بودند  به این خاطر که تا بتواند بیشتر کودک 9 ساله را مطیع خود کنند و رفتارهای ناشایسته ای که بسیجیان با یکدیگر میکنند این خانم با بچه 9 ساله انجام داده بود که تا بهتر اطلاعات شوهر مادرش که یک فرد سیاسی هستند برای این جاسوس به برند از راه زن پدر این بچه 9 ساله بچه را به جای امنتری میبرده بودند و در آنجا انگشت کرده بودند تو کون این بچه اگر کسی برایش سخت است باور کند میتواند ویدئوی صدای بچه را درخواست کند.
بر اساس اطلاعاتی که ما بدست آورده ایم این جاسوس موفق شده است که در چندین جلسه مخالفین و تجمع اعتراضی مخالفین رژیم در آلمان در شهرهای مختلف آلمان بخصوص  شهر کلن شرکت کنند و از جمعیت عکس برداری کنند و تمامی عکسها را به اعضای دیگر مخفی وزارت اطلاعات رژیم ایران  در آلمان تحویل بدهند.
 که اینجا میتوانید آخرین پست وب بلاگش را نگاه کنید
رده
آموزشگاه
نام و نام خانوادگی مدیر
نام و نام خانوادگی مربی
1
هوشمند فرهنگیان
مهوش سالی چگنی
سکینه کریمی
2
صدیقه کبری
محبوبه صفری
مهری آزادی چگنی
3
هفت تیر ازنا
مریم صفا جمعه
فاطمه کاظمی
3
نرگس
نسرین بیرانوند
شهره رضایی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393ساعت 16:21  توسط مدیرمجتمع دکتر چگنی.
 اینجا خود را  دکتر قلابی  چگنی معرفی نموده است
http://mojtamehooshmand.blogfa.com/
نوشتهای زیر عنوان وب بلاگ مهوش سالی چگنی میباشد همراه با عکسش.
عکس مهوش سالی چگنی
این وبلاگ متعلق به مجتمع آموزشی وپرورشی دخترانه هوشمند فرهنگیان ناحیه دو خرم آباد میباشدکه مدارس تابعه آن عبارتند از:دبیرستان هیات امنایی فرهنگیان باتعداد 420دانش آموز-دبیرستان صذیقه کبری با512دانش آموز-راهنمایی شهید سمیه با179 دانش آموز ودبستان شهید رضا گودرزی با 300 دانش آموزکه کل جمعیت دانش آموزان مجتمع 1611وکارکنان157نفر میباشند.
////
در سال 2013 به یک مدرسه در شهر ماربورگ آلمان رفته بودند و به یک کودک ایرانی که میان پدر و مادر این کودک اختلافات وجود دارد مهوش سالی چگنی خود را به کودک 9 ساله  پلیس معرفی نموده بودند و از این کودک 9 ساله خواسته بودند هرچی در مورد مادرش هست برای این جاسوس تعریف کنند .
و یکی دیگر از کارهای این خانم البته خودش تنها نیستند بلکه یک گروه و یک تیم مخصوص هستند میان خانودهای دیگر ایرانی اختلافات درست نموده بودند و   ایرانیان را به جان هم انداخته بودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر