Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۲۸, شنبه

به نظر بنده که سالهای سال است در این مورد مطالعه میکنم و دارای چندین مقالات روانشناسانه و مقالات اجتماعی و مقالات سیاسی و مقالات حقوقی هستم


به نظر بنده که سالهای سال است در این مورد مطالعه میکنم و دارای چندین مقالات روانشناسانه و مقالات  اجتماعی و مقالات  سیاسی و مقالات  حقوقی  هستم بر این باروم باید مسئولین و سیاست مداران جهان و جامعه جهانی   در مورد تروریسم و تروریستی دست به تحقیقاتی بیطرفانه و منصفانه و بر مبنای عدالت و رعایت حقوق اقلیتهای ملی و اتنیکی  تعریفی جدید و دقیق در باره ترور و تروریزم و تعریفی روشن از تروریست را بکنند و همینطوری نمیشه کورکورانه هر کسی گفت آزادی و حق تعین سرنوشت انگ ترور بهش بزنند و آزادیخواهان را متهم به تروریست بکنند و تروریستهای فشیست دولتی دست به هر کاری بخواهند علیه بشریت بزنند و کسی در این باره چیزی نگوید و جامعه جهانی نیز سکوت اختیار بکنند و جلو بربریت دولتهای تروریستی نیگیرند.


متاسفانه امروز خیلی از دولتهای جهان از این مسائل به نفع خود و نژاد خود سواستفاده میکنند و حقوق دیگران را به آسانی و جلو چشم جهانیان  پایمال میکنند و دست به سرکوبهای وحشیانه و ضد بشری میزنند .
بر همین اساس امروز بیش هر زمانی دیگر نیازمند به تعریفی دقیق و منصفانه و قانونمندانه از ترور و تروریزم میباشد.
تعریفی دقیق و قانومندی از ترور و تروریزم  میان ترور و قربانی و آنکه با نیات کشتن و ترور دولتی دست به کشتار و سرکوب میزنند باز باید در چهارچوب تروریزم دولتی گنجانده بشود و مورد مجازات توسط جامعه جهانی قرار بگیرند دولتهای تروریستی مثل دولت ترکیه  ایران و کشورهای که بی عدالتی و نابرابری در آن بیداد میزند.
برای نمونه رژیم نژادپرست و تروریست ترکیه از این اسم سواستفاده میکند و دست به قتلعام کردها میزند و بارها دست به این کار زده است و جامعه جهانی هیچ واکنشی در این باره از خود نشان نداده انددر برابر جنایتهای هولناک رژیم ترک علیه کودکان کرد و در حال حاضر فشار زیادی بر رووی کردها میباشد در ترکیه توسط رژیم فاشیست ترکیه.
و در روزهای گذشته پلیس فاشیست ترکیه بر روی کودکان کرد تیراندازی نمودند و چندین کودک خوردسال را به قتل رساندند و تعداد زیادی نیز زخمی نمودند پلیسهای فاشیست ترکیه.
 در حال حاضر رژیم تروریستی ترکیه چون پناهندگان سوریه ی دچار بیماریهای خطرناک واگیردار شده اند دسته دسته این پناهندها را بسوی اروپا روانه میکند و اروپائیها نیز چون از این بیماری بخوبی خبر ندارند و بی خبر هستند خیلها در آلمان به این بیماریهای ناشناس مبتلا شده اند و بر اساس گزارش پزشکان  آلمانی این بیماری از راه پناهندگان سوری و افغانی وارد اروپا شده است. توزیع میکروبهای مخرب در بین پناهندگان سوری و بیمار نمودن پناهندگان و سپس ارسال این پناهندها به سوی اروپا نوعی جرم محسوب میشود که از سوی رژیم نژادپرست ترکیه انجام گرفته است.
و این کار دولتمردان ترک نوعی تروریستی میباشد.
یک کارشناس امور پزشکی در اروپا که نخواسته نامش فاش بشود گفته است این احتمال وجود دارد ترکیه این بیماری را از راه موادخوراکی در میان پناهندگان سوری پخش نموده باشد و سپس ارسال این پناهندگان بیمار به سوی اروپا دست زده است و این نوع رفتار رژیم ترکیه مغایر است با قوانین بین المللی.
و در ایران رژیم تروریستی اسلامی ایران نیز سالهای سال است از این واژه برای سرکوب مدافعان حقوق بشر و محیط زیست و روزنامه نگاران زده است و خیلی ها نیز ترور نموده است و به قتل رسانده است.
و اعدامهای خیابانی که خودش نوعی جنایت میباشد علیه بشریت رژیم ایران انجام داده است و باز هم ادامه  دارد در این و همین رفتار غیر انسانی در ایران توسط سردمداران رژیم ایران د انجام میدهند.
و ترورهای سالهای گذشته رژیم ایران چه در عراق و چه در ترکیه و اروپا اینها کارنامه تروریستی رژیم تروریستی اسلامی میباشد که امروز جامعه جهانی  بقول خودشان ایران و برنامه های اتمی ایران خطرناک نمیدانند و دارند با یک رژیم ترورپرور مماشات میکنند.
ساموئیل کرماشانی
2015.09.19

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر