Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

دوستان بعد از گفتگو با دوستان به این نتیجه رسیدیم که فیلم متعلق به اعضای کمیتهای حزب دموکرات کردستان ایران و چند گروهه دیگر که در حال ورود به سفارت ایران از این اشخاص فیلم گرفته شده است منتشر کنیم همراه با اسم و مشخصاتشان تا ملت کرد حقایق را بیابند

دوستان بعد از گفتگو با دوستان به این نتیجه رسیدیم که فیلم متعلق به اعضای کمیتهای حزب دموکرات کردستان  ایران و چند گروهه دیگر که در حال ورود به سفارت ایران از این اشخاص فیلم گرفته شده است منتشر کنیم همراه با اسم و مشخصاتشان تا ملت کرد حقایق را بیابند
ما در نظر داریم عکس و فیلم تعدادی که خود را سیاسی میدانند و عضو احزاب سیاسی کرد و یا فارس و یا هر گروه دیگری میدانند و در نزدیکی درب سفارت ایران از این اشخاص فیلمبرداری شده است منتشر کنیم این اشخاص تعدادی از آنها در شهر کارلستاد سوئد بر سر میبرند و خود را  عضو کمیته های حزب دموکرات کردستان ایران معرفی میکنند.
این اشخاص در سالهای گذشته خیلی به سفارت ایران در تردد بوده و هستند و در حال حاضر دیگر کمتر به سفارت میروند و بیشتر سفیران رژیم را برای کارهای خود به خانه خود دعوت میکنند و کارهای خود را درست میکنند.
این اشخاص هنوز رد میکنند که به سفارت ایران رفته باشند اما چون رد میکنند و خود را سیاسی میدانند و ادعای کرد سیاسی میکنند ما مجبوریم نام و عکس و فیلمهای که از این اشخاص داریم منتشر کنیم منتظر باشید در روزهای آینده یادتان نرود به وب سایت آژانس خبری کردستان سر بزنید و حقایق را دربیابید
و تعداد زیادی از این اشخاص زن و بچه هایشان  به ایران به آسانی سفر میکنند و در تردد هستند همیشه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر