Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

این جاسوس اطلاعاتی یعنی مهوش سالی چگنی رفته در یک مدرسه کودکانه در شهر همبرگ افزی دست به کار آموزی زده است و انگشت کرده تو کون یک بچه 9 ساله منتظر انتشار فیلم در این رابطه باشین.بدون دادگاهی شدن و بدون روبرو شدن ما در دادگاه بر اساس درخواست رژیم ایران میخواهند این پرونده را به بندند .
اینجا در این نامنه های که از سوی دادستان آلمان برای بنده آمده است نشان میدهد که دستگاه قضایی آلمان تحت امر ولی فقیه قرار گرفته است و هیچ برخورد قانونی و قضایی با مزدوران رژیم ایران انجام نمیدهد چرا چون رشوه در کار است این زن جاسوس و اطلاعاتی که نامش بر روی روزنامه رسمی جنون اسلامی منتشر شده است و ما مدارک زیادی که به این زودی منتش میشوند در اختیار دادستان قرار دادیم اما متاسفانه دادستان به دلایل داد و ستدی که با رژیم ملایان دارند چشم پوشی نموده است.


بعد از این کار رفته وب بلاگش را بسته است 

این جاسوس اطلاعاتی  یعنی مهوش سالی چگنی رفته در یک مدرسه کودکانه در شهر همبرگ افزی دست به کار آموزی زده است و انگشت کرده تو کون یک بچه 9 ساله منتظر انتشار فیلم در این رابطه باشین.متاسفانه امروز خیلی از لرهای ساکن خرم آباد برای رژیم کار میکنند و جاش ومزدور رژیم هستند مثل مهوش سالی چگنی همسر جمشید شاکرمی در حال حاضر مهوش سالی چگنی جاسوس اطلاعاتی در آلمان بر سر میبرد و مشغول جاسوسی میباشند علیه پناهندگان سیاسی ساکن آلمان این خانم بسیجی در مرکز بسیج بهش یاد داده اند که چگونه انگشت بکند تو کونه بچه ها بعدا بچه ها را وادار به آوردن اطلاعات خصوصی خانوادهایشان برای این جاسوس اطلاعاتی آنهم در کشور آلمان و چشم پوشی مسئولین آلمانی و متاسفانه دولت آلمان بدلایل مختلف که من فعلا وارد جزئیاتش نمیشوم چشم پوشی میکنند. این خانم بعنوان کار آموز در مدارس آلمان مشغول به کار میباشند و از این فرصت سو استفاده میکنند و با فرزندان مالفین ارتباط بر قرار میکنند کم کم کوشش میکنند که تا بتوانند بچه ها را به هر شیوه ی که شده است بسوی خود بکشاند و تا بتواند از راه این بچه ها اطلاعات خصوصی خانوادهایشان بدست بیاورد و اگر بچه ها این کار را نکردند سعی میکنند با بازی کردن با کون بچه ها فرزندان مخالفین را آلوده کنند که بتواند انگشت بکنند تو کون بچه ها که از این راه بچه را رام میکنند و به آسانی اطلاعات خانوادهایشان بدست می آورند.. صدای بچه هم با ویدئو و هم با صدا در دست میباشد

فیلم انگشت کردن مهوش خانم تو کون بچه 9 ساله توسط دوربین مخفی که دوربین را در محیطی آنها همدیگر میدیدند کار گذاشته بودیم در دست میباشد و فیلم انگشت کردن خانم مهوش در دست رس همگانی قرار گرفته و پخش شده است باید منتظر عواقب گروه های حمایت از کودکان قرار بگیرندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر