Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

دنیای نابرابر دین احمق خر خراب کرد خانه من و کاشانه من آیا این کودک گناهش چیست؟ و چرا باید چنین بشود و این کودک باید در آبها و دریاها غرق بشود و آسوده به خواب ابدی را فروبرود؟


در یک نامه محرمانه که به این زودی منتشر میشود دولت ترکیه و دولت ایران مشترکا داعش را از همه لحاظ کمک و یاری کرده اند و در اصل رژیمهای ترکیه و ایران موسس اصلی داعش هستند
دنیای نابرابر دین احمق خر خراب کرد خانه من و کاشانه من آیا این کودک گناهش چیست؟ و چرا باید چنین بشود و این کودک باید در آبها و دریاها غرق بشود و    آسوده  به خواب ابدی را فروبرود؟ ننگ بر آنهایکه ادعای انسانیت میکند و لاکن در عمل بزرگترین دشمن انسانیت میباشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر