Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

بهتر است هر ایرانی حداقل یکبار با دقت تمام این متن ادیب شهیر آلمانی را بخواندبهتر است هر ایرانی حداقل یکبار با دقت تمام این متن ادیب شهیر آلمانی را بخواند و به عمق مطلب فکر کند، بدون فهم این متن در یک کشور دیکتاتورزده و گرفتار فاشیزم مذهبی هیچگاه نمیتوان به دمکراسی رسید. به نظر من سیاسی نیستم برای ما ایرانی ها ترجمه جمله اصلی "من اهل پرداخت بهای مبارزه نیستم" میباشد وگرنه کمتر انسانی از نظر تشخیص منافع و مضار زودگذر دچار اشتباه میشود. عیب بزرگتر از بیان من سیاسی نیستم همانا متوصل شدن به توجیه این ادعا است که کار را تازه خراب تر هم میکند، این فرد غیر سیاسی به جایی میرسد که مجبور میشود به قول برشت به جهالت سیاسی خویش هم افتخار کند و تازه این را نه بعنوان سبک معزی بلکه حتی هوش و ذکاوت بیش از حد خود به رخ دیگران میکشد و دست آخر هم از نظر چنین خودشیفته ای عامل اصلی فقر و فحشا و گرانی و هزار مشکل اجتماعی دیگر خود مردم میشوند...........Emad Mohebi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر