Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۱۱, چهارشنبه

رژیم ترکیه در نظر دارد با ارسال پناهندگان بیشتر بسوی اروپا فشار زیادی بر اتحادیه اروپا وارد کند


رژیم ترکیه در نظر دارد با ارسال پناهندگان بیشتر بسوی اروپا فشار زیادی بر .اتحادیه اروپا وارد کندو از این راه بتواند اتحادیه اروپا را به زانو در بیاورد در
برابر رژیم نژادپرست ترک و از سوی دیگر رژیم ترکیه میخواهد از  این راه فشار اقتصادی و مادی بیشتری بر کشور یوانان وارد بشود که به  طور کامل اقتصاد کشور یوانان فلج بشود و از راه دیگر ترکیه میخواهد از راه ارسال پناهندگان بیشتر بسوی اتحادیه اورپا 3 هدف را با یک تیر بزند یک فشار اقتصادی و مادی بیشتر بر کشور یوانان وارد بشود و دوم بر اتحادیه اروپا فشار بیشتری وارد کند تا به هدفش برسد و از راه دیگر کشورهای اروپایی را مشغول پناهندگان بکند و در داخل ترکیه دست به قتلعام کردها بزند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر