Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ شهریور ۱۵, یکشنبه

تجاوز به یک کودک ایرانی در آلمان به دستور پدرش


تجاوز به یک کودک ایرانی در آلمان به دستور پدرش
در این رابطه ما مدارک کافی در دست داریم میتوانیم در آینده ای نچندان دور همه را منتشر کنیم.
به این دلیل بچه 9 ساله را تحویل پدرش دادند که تا رازهای پنهان بچه بازهای آلمانی که با کودک 9 ساله روابط جنسی داشته بودند خفه بشود و افشا نشود و دوم که بچه را توسط پدرش کتکاری بشود و بترسد که در باره آنچه بر سرش آمده است چیزی نگویند اما غالگیر شده اند صدای بچه در دست میباشد که میگویند زن پدرش مردها آورده و با بچه مسائل جنسی انجام داده اند و پدرش پول گرفته و به مردها گفته مرسی  این هر کسی که میخواهد میتواند ویدئوی صدای بچه در ایتن رابطه دریافت کند و متاسفانه برای لاپوشانی این حقیقت اداره جوانان آلمان به دلایل اینکه رازهای بیشتری افشا نشود در باره سواستفاده جنسی از کودک 9 ساله  بچه را تحویل پدرش داده اند  و این کار به ما میگوید بی عدالتی و بی انصافی نسبت به یک مادر محنتزده توسط مسئولین آلمانی که دارای انگیزهای نازیستی بوده اند به این دلیل این متن را مینویسم که خود نیز با چشم خویش دیده ام و خیلی مدارک مهم از انها دارم.
با اینکه هم مادر از اداره جوانان درخواست نمودند که بچه به مدت یک سال زیر نظر روانشناس باشند نه مادرش به بینند و نه پدرش و اداره جوانان اصلا به این درخواست هیچ توجهی نکردند و از سوی دیگر بچه با زبان خودش داد میزدند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند و دوستان پدرش و زن  پدرش همراه با زنی به نام مهوش سالی چگنی میان انگشت میکنند تو کونش و زن پدرش با آلت تناسلی ایشان بازی نموده است هیچ کسی به این حرفها هیچ توچهی نکردند و بچه را تحویل پدرش دادند تا شاید دست خیلی از افراد که این احتمال وجود دارند دستشان در این کارها باشد افشا نشوند که و از سوی دیگر پدر بچه و زن پدر بچه این کودک را مورد ضرب و شتم قرار میدهند و میترسانند که نکند چیزی در این باره بیان کنند بر اساس گفتهای مادر این بچه از 6 ماهگی این بچه توسط پدرش کتکاری شده است و حسابی ترس و وحشت در دل بچه کاشته است پدرش.


زنی در اداره جوانان که یک صدا ظبط کن در داخل ماشینش کار گذاشته بودم به بچه میگوید مادرت بد است هر کسی آمد از تو سئوال نمود بگو پدرم دوست دارم این زن اصل روسیتبار میباشد و کارمند یکی از اداره های جوانان آلمان میباشند.
و از سوی دیگر پدر بچه به این خاطر که بچه به خودش وابسته بکند این احتمال وجود دارد که خودش به بچه اش تجاوز جنسی نموده باشد بر اساس گفته های خود بچه.
به مدت 4 ماه یک کامیرای مخفی با همکاری 3 معلم در داخل همان مدرسه  در محیطی که مهوش سالی چگنی با بچه 9 ساله حرف میزد و همیشه بچه به اونجا میبردند و طبق معمول انگشت میکردند توکونه بچه به دستور پدر بچه.
کامیرارا  کار گذاشتم خیلی سخت بود چند روزی دنبال فرصت گشتم که تا بتوانم کامیرا را کار بگذارم در داخل مدرسه.
در سال گذشته چند باری بچه 9 ساله آمد در باره گشتن برادرش در شکم مادرش حرف میزدند و در این رابطه بنده هم تصمیم گرفتم یک دستگاه صدا ظبط کن در داخل لباسهای بچه 9 ساله قایم کنم به بینم درست میگویند دیدم بله زن پدرش یک بابلی کناری میباشند و برادرانش در سپاه و بسیج کار میکنند در ایران و عکس و مشخصاتشان در دست میباشد به بچه 9 ساله میگوید تو اگر بزنید تو شکم مادرت بچه را بکشید هر چی که بخواهید ما برات میخریم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر