Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ مرداد ۲۶, جمعه

آخوند خامنه ای چند روز پیش آنها خوب گوش کنند #دریاییخزرفروختهشده آب فروخته شده نفت به حراج رفته کارتون خواب زیاد شده فقر به 45% رسیده فحشا به 12 ساله رسیده دلار 11000 تومان رسیده پول هم سقوط نموده آقا عرعر میکنند بی ارزش است این مملکت


این رژیم باید برود سرنگون بشود ملتهای ایرانی اسیر دست یک مشت خرافاتی خراندیشند
آخوند خامنه ای چند روز پیش آنها خوب گوش کنند آب فروخته شده نفت به حراج رفته کارتون خواب زیاد شده فقر به ا45% رسیده فحشا به 12 ساله رسیده دلار 11000 تومان رسیده پول هم سقوط نموده آقا عرعر میکنند بی ارزش است این مملکت

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر