Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ مرداد ۲۲, دوشنبه

حکومت اقلیم کردستان پاسخ دهد! این ناظم بی دماغ دارد چی میخورد مزدور ولایتمدار ناظم بی دماغ یا ناظم بی دباغ


حکومت اقلیم کردستان پاسخ دهد! این ناظم بی دماغ دارد چی میخورد مزدور ولایتمدار ناظم بی دماغ یا ناظم بی دباغ 
ناظم دباغ نمایندە حکومت اقلیم کردستان است یا نمایندە جمهوری اسلامی؟

ناظم دباغ نمایندە حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران روز دوشنبە ٢٢ مرداد تحریمهای آمریکا علیە ایران را محکوم و اعلام کرد کە دونالد ترامپ "بازرگانی دیوانە است."

ناظم دباغ در مصاحبەای با خبرگزاری دانشگاە آزاد اسلامی (آنا) گفت : ما (حکومت اقلیم کردستان)  سیاست تحریم آمریکا علیه ایران را محکوم می‌کنیم. من معتقدم رئیس‌جمهور آمریکا یک بازرگان دیوانه‌ است یعنی دید اقتصادی دارد.

دباغ ادامە داد کە " اقلیم کردستان در درجه نخست، نباید دنبال طرفداری از منافع هیچ شخص و کشوری باشد و در درجه بعد، نباید در چهارچوب جغرافیای سیاسی، نظامی و امنیتی خود، حساب ویژە‌ای روی کشورهای همسایه باز کند؛ زیرا تاریخ ثابت کرده است کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه تنها برای منافع خود وارد منطقه شده‌اند و در نهایت منطقه را ترک کردەاند."

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ١٨ اردیبهشت ماە خروج ایالات متحدە از توافق هستەای ایران و کشورهای ١+٥ موسوم بە برجام را اعلام کرد.

ناظم دباغ  در این مورد گفت: زمانی کە هنوز توافق هستەای در سال ٩٤ امضاء نشدە بود و بیشتر کشورهای دنیا ایران را تحریم کردە بودند، حکومت اقلیم "طبق سیاست خود بە عنوان دوست ایران باقی ماندە بود."

دباغ همچنین گرچە مدعی کردە "اقلیم کردستان نباید دنبال طرفداری از منافع هیچ شخص و کشوری باشد و در چهارچوب جغرافیای سیاسی، نظامی و امنیتی خود، حساب ویژە‌ای روی کشورهای همسایه باز کند؛ تمام قد از جمهوری اسلامی دفاع کردە و یک قدم فراتر رئیس جمهور آمریکا را دیوانە خطاب کردە است.
ایالات متحدە ١٦ مرداد تحریمهای جدیدی را علیە تهران اعلام کرد کە بخش فلزات گرانبها، اتومبیل و بانکداری این کشور را تحریم میکند.

بعد از اعلام تحریمهای جدید آمریکا، حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفت: "ما (عراق) به خاطر حفاظت از منافع ملت‌ مان از تحریم‌ها پیروی می‌کنیم. ما از این تحریم‌ها حمایت نمی‌کنیم اما به آن عمل می‌کنیم."

ناظم دباغ نمایندە حکومت اقلیم گفتە مداخلات آمریکا و عربستان در این تصمیم عبادی تاثیر داشتە اند زیرا عبادی میخواهد بار دیگر نخست وزیر عراق بشود

در پایان دباغ  افزود کە "نباید حکومت عراق، وارد جنگی علیه کشورهای همسایه به‌ ویژە ایران شود اگر ایران نبود داعش، بغداد و اقلیم کردستان را تصرف می‌کرد."

سخنان ناظم دباغ در تضاد با صحبتهای نخست وزیر اقلیم کردستان عراق است کە گفتە بود دەربارە تحریمهای آمریکا علیە ایران منتظر توضیح آمریکا هستیم و در چهارچوب عراق گام بر می داریم.
منابع آواتودی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر