Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

عصر روز یکشنبە بیست و یک مرداد جوان کولبر صبور یاری اهل روستای شمشیر در نوسود کرمانشاە بر اثر انفجار مین پای راست خود را از دست داد. نظام_رفتنی_است

عصر روز یکشنبە بیست و یک مرداد جوان کولبر صبور یاری اهل روستای شمشیر در نوسود کرمانشاە بر اثر انفجار مین پای راست خود را از دست داد.
نظام_رفتنی_است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر