Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ مرداد ۲۰, شنبه

کودک آزاری با شیوه های گوناگون یکی مجبور به پوشش حجاب یکی کتک کاریکودک آزاری با شیوه های گوناگون یکی مجبور به پوشش حجاب یکی کتک کاری همه این کودک آزاری زیر قوانین بر بریت اسلامی  گاهی اسلامیستها از کودکان برای مقاصد کثیفشان استفاده میکنند. البته در اروپا بدتر است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر