Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ مرداد ۱۸, پنجشنبه

آخوندها دشمن فرهنگ و انسانیت هستند. چگونه نسل آخوندها در گذشته نیایشگاه میترایان در مشهد به مقبره دروغینی بنام امام رضا ساختند و نیایشگاه میترایان را نابود نمودند و امامزاده نمودند و امروز به به مشهد امام رضا دروغین شناخته شده است

آخوندها دشمن فرهنگ و انسانیت هستند.
چگونه نسل آخوندها در گذشته نیایشگاه میترایان در مشهد به مقبره دروغینی بنام امام رضا ساختند و نیایشگاه میترایان را نابود  نمودند و امامزاده نمودند و امروز به به مشهد امام رضا دروغین شناخته شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر