Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ فروردین ۸, یکشنبه

خشونت کار احمقهاست نه به خشونت"

فرار دختران از خانه در کشورهای اروپای ادامه دارد متاسفانه تعداد زیادی از این دختران از خانوادهای سنتی کرد هستند که متاسفانه پدران بعضی از این دختران ادعای آزادی میکنند و در باره آزادی ملت کرد دم میزنند که در خانه خود هم برای زن و فرزندانش یک جهنم ساخته اند
اینها با این سنت میخواهند کردستان را آزاد کنند با سنت کثیف و عقبمانده
البته تنها کردها با فرزندانشان چنین رفتاری نمیکنند بلکه عربها ایرانیها و سومالیها و ترکها هم دست کمی ندارند این سنت کهنه و پوسیده که از سوی مذهب کثیف آمده است و زن را ناقص العقل معرفی میکند و زنان را مثل برده میبینند و این خشونت از سوی هر کسی که باشد غیر انسانی و غیر اخلاقی میباشد باید خاتمه یابد.
عربها اگر دخترانشان در اروپا با یک غریبه دوست شد میکشنش و از پنچره پرتش میکنند و میگویند خودکشی نموده است با اسم شریعت کثیف
چرا ما کمی واقعبینانه تر به قضیه نگاه نکنیم که زن هم مثل من مثل شما شعور دارد چرا من باید بروم و یک دختر دلخواه خودم را انتخاب کنم لاکن خواهرم این حق را نداشته باشد چرا تا کی ما باید دنبال خرافات و کهنه پرستی و سنتهای کهنه و گندیده را دنبال کنیم چرا به زنان و دختران خود احترام نگذاریم زن و مرد هیچ فرقی ندارند سازمان دفاع از زنان در سوئد تصمیم دارد از این به بعد اسم و مشخصات افرادی که زنان و دختران را آزار میدهند منتشر کند تا دیگر چنین افرادی کور و. نادان دست به خشونت علیه فرزندان خویش نزنند
زن انسان است باید دختران همچون پسران آزاد باشند به کجا سفر میکنند و با چه کسی حرف میزنند و چه پسری با دلخواه خویش انتخاب میکنند اگر مردی که ادعای دموکراسی و آزادی میکند و فقط حرف است و هنوز خویش را آزاد نکرده است باید اول برود خود را آزاد کند بعد اسم آزادی و دموکراسی بیاورد من در یک ماه پیش یک مقاله نوشتم تحت عنوان یک انسان آزادیخواه باید اول خویش را آزاد کنیدبعد دم از آزادی و دموکراسی بزند.
شما هنوز حاضر نیستی به دخترت اجازه بدهید که با ان پسری که دوستش دارد حرف بزند چطوری ادعای آزادی و دموکراسی برای ملتت میکنید؟ بگو کدام آزادی کدام دموکراسی؟ اگر این تفکر شما میباشد بهتر است بروید پیش رژیم جمهوری اسلامی که همفکر شما میباشد اگر حاضر نیستی دختر کو همسر خود را مثل انسان نگاه کنید خوب رژیم هم همین تفکر دارد که شما دارید.
این خشونت متعلق به قشر خاصی نیست و در سرتاسر خاورمیانه وجود دارد در ایران در سرتاسر ایران این جنایت وجود دارد زنان در استان بختیاری دست به خودسوزی میزنند در ایذه مالمیر در شهر کرد در بروجرد در اصفهان و در شهرهای دیگر ایران این جنایت وجود دارد اما چرا در کردستان زود به دست میدیاها میرسد به سبب اینکه گروه های هستند در کردستان کار میکنند و دارای شبکه های زنان هستند آن را منتشر میکنند اما در استانهای دیگر ایران خیلی از کردستان بیشتر این خودسوزی و خود کشی انجام میگیرد اما چون کسی نمیتواند آن را منتشر کند همینطور مخفی باقی میماند
بنظر من متشر شدن چنین اعمالی کار خوبی خواهد بود و فرد خشونتگرا را میتواند بترساند و از کارهای غیر انسانی خودداری کند.
من میگم همانطور که من دل دارم و عاشق میشم خواهرم هم دل داردو عاشق میشه باید آزادی که خودم دارم عین همین آزادی خواهرم داشته باشد من بر این باور هستم کسانی که علیه زنان و دختران خویش خشونتکار هستند باید تحت مراقبتهای پزشکی و روانی درمانی قرار گیرند جرا جون مریض هستند.
با تشکر ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر