Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ تیر ۲۵, یکشنبه

رژه ارعاب و تهدید مردم کوچه و بازار از جانب یک حکومت مردمی !؟ سنندج خیابان ادب به سمت میدان آزادیرژه ارعاب و تهدید مردم کوچه و بازار از جانب یک حکومت مردمی !؟
سنندج خیابان ادب به سمت میدان آزادی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر