Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

فاحشگان سیاسی در حال زیاد شدن هستند وقتیکه دفاع از باطل و کورکورانه بدون ریز بینی از یک تفکر لورفته معنای جز فاحشه سیاسی نداردفاحشگان سیاسی در حال زیاد شدن هستند وقتیکه دفاع از باطل و کورکورانه بدون ریز بینی از یک تفکر لورفته معنای جز فاحشه سیاسی ندارد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر