Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ مرداد ۷, شنبه

یک کرد اهل منطقه ی کرمانشاه در یک دکان در شهر مالمو سوئد که هر روز دست به حرفهای مزه خرفی میزده بود و خود را عضو حزب دموکرات کردستان ایران میداند و شب و روز در سفارتخانه های رژیم ایران بر سر میبرد و در نشستهای خصوصی حزبی شرکت میکند در سال گذشته به ایشان فشار آوردم در جا گفتند ایشان پاسدار بوده و دستیار خاجی تهماسبی بوده


یک کرد اهل منطقه ی کرمانشاه در یک دکان در شهر مالمو سوئد  که هر روز دست به حرفهای مزه خرفی میزده بود و خود را عضو حزب دموکرات کردستان ایران میداند و شب و روز در سفارتخانه های رژیم ایران بر سر میبرد و  در نشستهای خصوصی حزبی شرکت میکند  در سال گذشته به ایشان فشار آوردم در جا گفتند ایشان پاسدار بوده و دستیار خاجی تهماسبی بوده 
کردها و یک کرد اهل استان کرمانشاه که در کشورهای اروپایی بر سر میبرند در این رابطه دو مشکل جداگانه داریم یکی قربانی و یکی در خدمت دشمن و در یک گفتگو با یک مرد در چند ماه گذشته در نهایت گفتند پاسدار بینه کسی که در این کشورهای اروپایی افتخار کند که پاسدار جنایتکار بوده باید اسمش گذاشت چلقوز مرنوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر