Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

دانش آموزان خمینی در اقلیم کردستان مسعود بارانی و جلال طالبانی حاکمان باشند و چه باید گفت و چه باید کرد وقتیکه احساسات پاک ملی ملت کرد بازیچه ی عدیی ناپاک میشود و ملت درخواب خیال برسرمیبرد دراویش نیز روزنامه نگاران را مورد اذیت و آزار قرار میدهند ملت سکوت اختیار نموده است و ملت از قدرت واقعی خویش بی خبر است

دانش آموزان خمینی در اقلیم کردستان مسعود بارانی و جلال طالبانی حاکمان باشند و چه باید گفت و چه باید کرد وقتیکه احساسات پاک ملی ملت کرد بازیچه ی عدیی ناپاک میشود و ملت درخواب خیال برسرمیبرد دراویش نیز روزنامه نگاران را مورد اذیت و آزار قرار میدهند ملت سکوت اختیار نموده است و ملت از قدرت واقعی خویش بی خبر است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر