Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ تیر ۲۱, چهارشنبه

ما ترور ناجوانمردانه دکتر عبدالرحمان قاسملو توسط تروریستهای رژیم ایران قویا محکوم میکنیم قتل انسان در هر نوعی که باشد محکوم است و یک جنایت کثیف میباشد فقط و فقط از تفکر گندیده کثیف اسلام سیاسی بر میخیزد.


ما ترور ناجوانمردانه دکتر عبدالرحمان قاسملو توسط تروریستهای رژیم ایران قویا محکوم میکنیم قتل انسان در هر نوعی که باشد محکوم است و یک جنایت کثیف میباشد فقط و فقط از تفکر گندیده کثیف اسلام سیاسی بر میخیزد.
دکتر عبدالرحمان قاسملو با این همه تجربیات و با این همه سطح سواد چه شد که به دام مرگ کشیده شد؟
ما مطمئنیم که دست طرفی کردی در کار بوده برای ایشان اطمینان خاطر و قول و قرارهای توسط آقای طالبانی به ایشان داده شده بود چرا چون کسانی که در باره میانجی بودنده اند اول آقای طالبانی بودند که این دیدارها را ترتیب داده بودند میان دکتر عبدالرحمان قاسملو و رژیم ایران.
در روز 13 این ماه یعنی 13/7/1989 دکتر عبدالرحمان قاسملو در یک نشست غیر معلوم و ناروشن کشته شد. 13 این ماه سال روز قتل دکتر عبدالرحمان قاسملو میباشد   که در یک توطئه از پیش طرح ریزی شده به دام آخوندها افتاد و گول آخوند فریبکار خوردند.
البته آقای جلال طالبانی در به دم انداختن دکتر عبدالرحمان قاسملو نقش برجسته ای داشته و حتی برای به دام انداختنش پول دریافت نموده است و پیش از اینکه ایشان را به سوی مرگ و با قول خودمان به دام مرگ بسپارند پولش را از سران تهران دریافت نموده بودند آقای جلال طالبانی ( یا حضرت آیت الله جلال طالبانی)
هر چی که  باشد در زمینه ی دیپلماسی خدمت نمودند به ملت کرد تا حدی اما آیا مرحوم قاسملو  فردی سیاستمدار آنچنان دوستان ازش تعریف میکنند بودند؟
آیا دکتر عبدالرحمان قاسملو به رای ملت کرد باور داشتند ؟ که شخص خودش در کشورهای بر سر برده بود و این رای و قوانین دموکراسی را تجربه نموده بودند چگونه کسی که خود را رهبر و نماینده بخشی از مردم بداند و بدون اینکه این مردم از جزئیات نشست و مزاکره میان رژیم ایران و دکتر قاسملو خبر داشته باشند برود و مزاکر بکنند؟  آیا این خودپسندی و خودخواهی نیست؟  و هنوز هم هنوز است هیچ نوع بیانیه و یا اطلاعیه ای منتشر نشده است از سوی حزب دموکرات کردستان ایران که شرط و شروط مزاکراه با ایران  را برای ملت کرد شرح و توضیح بدهند؟
من بعنوان یک کرد که در طول چندین سال میباشد که مینویسم و مسائل خاورمیانه بخصوص ملت کرد را زیر نظر دارم و در این رابطه دست به مطالعات زده ام  بر این بارو هستم که دکتر عبدالرحمان قاسملو فردی بوده بسیار خودپسند و خودخواه و هیچ حسابی برای ملت نه نموده است و به هیچ عنوان به دموکراسی و رای مردم باور نداشته است  و این را باید در رفتنش به پای میز مزاکره بدون اینکه حتی سیاستمداران و دوستان خویش را اطلاع داشته باشند و به هیچ عنوان به رای ملت باور نداشته است و بر این بارو بوده که رای ایشان رای همه ملت میباشد در صورتیکه چنین نیست و این خلاف شعارهای بوده که این مرحوم سر داده است.
اگر واقعا آقای مرحوم دکتر عبدالرحمان قاسملو  خود را نماینده ملت کرد میدانستند باید پیش از اینکه دست به مزاکره بزنند در یک بیانیه ملت کرد را خبر دار مینمودند و شرط و شروط این مزاکره را به اطلاع عموم مردم کردستان از راه رادیو حزب  اعلام مینمودند که حزب دموکرات کردستان ایران برای حل مسالمت آمیز  مسئله ی کرد در کردستان ایران با نمایندگان رژیم ایران در یکی از کشورهای اروپایی نشست برگزار میکنند و تمامی شرط و شروط این مزاکره را به اطلاع عموم ملت کرد میرساندند و هم امروز این حزب را زیر سئوال نمیبردند و هم شخصیت خویش را زیر سئوال نمیبردند.
اینجا انسان میتواند دست به تحلیل سیاسی و علت رفتن دکتر عبدالرحمان قاسملو به پای میز مزاکره آنهم با رژیمی تروریست و خون آشام و آدمکش و بیرحم و آنهم مخفیانه و بدون  اطلاع عموم و بدون اینکه هیچ شرط و شروطی را از پیش اعلام شده باشد این نتیجه را به ما میبخشد که ایشان یک تجار و یک شخصیتی بوده که دارای دکترای تجارتی بوده اند بنابر این این مزاکرات بیشتر میتواند جنبه تجارتی داشته باشد.
سئوال دوم این است که این احتمال وجود دارد که به علت بحران داخلی حزب و ترس از اینکه حزب شقه بشود و انشعابات روی بدهد و شاید  رژیم جنون اسلامی  آدمکش ایران به آنها حد اقل اجازه بدهند که در ایران دست به فعالیت مدنی بزنند و سئوال سوم قطع کمکهای مالی صدام حسین به بعضی از احزاب باعث شده بود که دنبال راه حلی باشند که از این بحران بیرون بروند.
و ما امیدواریم از این به پس احزاب ما درس عبرت بگیرند و به هیچ عنوان با اشغالگران کردستان دست به مزاکره مخفیانه و بدون اطلاع عموم ملت کردستان نزنند با تفکری نوین و با سیاستی نوین وارد عمل بشوند که در داخل توده های ملت کردستان پایگاه اجتماعی خویش مستحکم کنند و با ملتشان راستگو باشند و اگر اشتباهی نموده اند بیایند شجاعانه به ملت بگویند ما اشتباه نموده ایم و قول میدهیم که دیگر چنین اشتباهی تکرار نشود.
ما باید این را قبول کنیم که ملت کرد دارای چندین احزاب میباشند  این یک حق دموکراتیک میباشد و باید احزاب کردستانی با روحی برادرانه و ملی گرایانه و دوستی و برادری به یکدیگر بنگرند پشت و پناه یکدیگر باشند و در هر جای که یکی از احزاب مورد هجوم و یا با خطر روبرو شد به یارایش بشتابند  و این کمک یکدیگر بکنند.
ما باید از تقکر تمامیت خواهانه و کورکورانه دست برداریم باید با تفکری نوین و سیاستی نوین وارد عمل بشویم ما در قرن 22 هستیم دارای کشور خویش نیستیم چه بوده ایم چه داشته ایم فایده ندارد باید برای بدست آوردن و استقلال کردستان گام برداریم.
حالا بخواهیم و نخواهیم دکتر عبدالرحمان قاسملو اشتباه بزرگی انجام داده است 1 باعث جانش شده است 2 شرط و شروط این مزاکره نامعلوم است 3 به رای ملت کرد باور نداشته اند  4 خودخواهانه و بدون اطلاع عمومی رفته با یک رژیم تروریست و خونریز آنهم مخفیانه نشست و مزاکره نموده اند این خودش یک اشتباه بزرگیست که نباید ما از این اشتباه پشتیبانی بکنیم.
بلکه باید تمامی اشتباهات را روی یک کاغذ قرار داد و بر روی میز کارخود گذاشت و هر صبح نگاهش کرد تا دیگر چنین اشتباهی تکرار نشوند که فقط خانه ویرانی و بدبختی نباشد هیچ منفعتی برای ملت کرد به ارمغان نخواهند آورد.
باز در رابطه با حزب دموکرات کردستان ایران .
حالا خیلی از اعضای کمیتهای حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا که با زبان خویش نیز میگویند و گفته اند به سفارت رژیم در حال تردد هستند بلاشک این ترددها بدون نوشتن توبه نامه و پیشیمانامه  به این آسانی نمیتوانند دارای گذرنامه ایرانی بشوند و در ایران خانه و زمین بخرند چرا چون این آقایان عضو یکی از احزاب مخالف رژیم بوده اند و این حزب شناخته شده است چگونه بودن نوشتن توبه نامه و پشیمیانامه میتوانند به سفارت بروند و دارای گذرنامه ی ایرانی بشوند؟
من حالا اسم کمیته های چند شهر را می آورم که حتی در ایران خانه و زمین خریده اند و بصورت دائم به سفارت رژیم ایران در تردد هستند .
کمیته شهر کارلستاد  وستروس استکهلم گوتنبورگ اسکیلستونا  اوریبرو
و در دانمارک همچنین در نروژ همچنین و در فنلاند همچنین یعنی این آقایان خیال میکنند که همین به سفارت رفتند کسی از اینها خبر ندارد؟
در سال گذشته آقای حسن شرفی نماینده حزب در کوپنهاگ در یک نشست با اتحادیه زنان گفته بود حزب دموکرات کردستان ایران مخالف هیچ کسی نیست که به ایران برود و یا به سفارت ایران برود و گذرنامه ایرانی بدست بیاورد ما ایرانی هستیم و حق خود میدانیم همچون هوطنان دیگر ایرانی به ایران سفر کنیم و دارای حقی باشیم که دیگران دارند.
زنان حق دارند به ایران بروند و قوم خویشاوندان خویش را ملاقات کنند.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 11/7/2012
-----------------------
‏Foto: ئه‌وه‌ی باشووری کوردستان وه‌ک ده‌سه‌لاتێکی کوردی له‌ گه‌ڵ کورده‌کانی پارچه‌کانی تری کردوه‌، نه‌ک هه‌ر بۆنی هاو وڵاتی و    هاونیشتمانی پێوه‌ نه‌بوو به‌ڵکوو ته‌نانه‌ت میوانداریه‌کی چاکیش  نه‌بوو، ده‌توانم بڵێم له‌ ولاتێکی سێهه‌مدا ئێمه‌ی کوردی ڕۆژهه‌ڵاتی و باکووری و ڕۆژئاوایی، قه‌د به‌و راده‌یه‌ بێڕێزیمان پێ نه‌ده‌کراو نه‌ده‌که‌وتینه‌ مه‌ترسیه‌وه‌و ئابه‌و ئاسانیه‌ به‌ گیانی چالاکانی سیاسی و ڕۆژنامه‌نووسان و پێشمه‌رکه‌و... مانه‌وه‌ مامه‌ڵه‌و بازرگانی نه‌ده‌کرا
پرسی مه‌ولود ئافه‌ند که‌وتووه‌ته‌ په‌راوێزی هه‌واڵه‌کانی دیکه‌ی کوردستانه‌وه‌ ، هیوادارم ئه‌وه‌ی له‌ ساڵه‌کانی سه‌ره‌تای ڕزگاری باشووری کوردستان هه‌تا ئه‌م ساڵانه‌ی دوایی له‌ گه‌ڵ کورده‌کانی پارچه‌کانی تری کوردستان کرا جارێکی دیکه‌ ده‌ست پێنه‌کاته‌وه‌، 
له‌ بیرم دێ مقه‌ڕی پێوه‌ندیه‌کانی ئێمه‌ له‌ شاری سلێمانی ، گه‌ڕه‌کی ئاشتی (دورالامن)له‌ ڕۆژی ڕۆشن دا ده‌که‌وته‌ به‌ر په‌لاماری چه‌کداری (بۆ خۆم ماوه‌یه‌ک پێشمه‌رگه‌ی ئه‌و مقه‌ڕه‌ بووم) ئه‌مه‌ له‌ کاتێکدابوو که‌ ماڵی چه‌ن به‌رپرسێکی گه‌وره‌ی حکوومی هه‌ر له‌ نێو ئه‌و کۆڵانه‌دا بوون و ته‌نانه‌ت ماڵێکی سه‌وز ره‌نگیش له‌ 50 میتری ئێمه‌وه‌ بوو که‌ ده‌یانوت ئه‌وه‌ یه‌کێک له‌ ماڵه‌کانی به‌ڕێز مام جه‌لاله‌و هه‌میشه‌ش هێزه‌کلانی لیوای تایبه‌ت له‌وێ بوون ، به‌ڵام هیچ کاتێک تیرۆریسته‌کان نه‌ک هه‌ر نه‌گیران به‌ڵکوو ته‌نانه‌ت ئاسته‌نگیش نه‌ده‌کران و... ((((((((((((((((((((((((‏

ئه‌وه‌ی باشووری کوردستان وه‌ک ده‌سه‌لاتێکی کوردی له‌ گه‌ڵ کورده‌کانی پارچه‌کانی تری کردی، نه‌ک هه‌ر بۆنی هاو وڵاتی و هاونیشتمانی پێوه‌ نه‌بوو به‌ڵکوو ته‌نانه‌ت میوانداریه‌کی چاکیش نه‌بوو، ده‌توانم بڵێم له‌ ولاتێکی سێهه‌مدا ئێمه‌ی کوردی ڕۆژهه‌ڵاتی و باکووری و ڕۆژئاوایی، قه‌د به‌و راده‌یه‌ بێڕێزیمان پێ نه‌ده‌کراو نه‌ده‌که‌وتینه‌ مه‌ترسیه‌وه‌و ئابه‌و ئاسانیه‌ به‌ گیانی چالاکانی سیاسی و ڕۆژنامه‌نووسان و پێشمه‌رکه‌و... مانه‌وه‌ مامه‌ڵه‌و بازرگانی نه‌ده‌کرا

پرسی مه‌ولود ئافه‌ند که‌وتووه‌ته‌ په‌راوێزی هه‌واڵه‌کانی دیکه‌ی کوردستانه‌وه‌ ، هیوادارم ئه‌وه‌ی له‌ ساڵه‌کانی سه‌ره‌تای ڕزگاری باشووری کوردستان هه‌تا ئه‌م ساڵانه‌ی دوایی له‌ گه‌ڵ کورده‌کانی پارچه‌کانی تری کوردستان کرا جارێکی دیکه‌ ده‌ست پێنه‌کاته‌وه‌، 

له‌ بیرم دێ مقه‌ڕی پێوه‌ندیه‌کانی ئێمه‌ له‌ شاری سلێمانی ، گه‌ڕه‌کی ئاشتی (دورالامن)له‌ ڕۆژی ڕۆشن دا ده‌که‌وته‌ به‌ر په‌لاماری چه‌کداری (بۆ خۆم ماوه‌یه‌ک پێشمه‌رگه‌ی ئه‌و مقه‌ڕه‌ بووم) ئه‌مه‌ له‌ کاتێکدابوو که‌ ماڵی چه‌ن به‌رپرسێکی گه‌وره‌ی حکوومی هه‌ر له‌ نێو ئه‌و کۆڵانه‌دا بوون و ته‌نانه‌ت ماڵێکی سه‌وز ره‌نگیش له‌ 50 میتری ئێمه‌وه‌ بوو که‌ ده‌یانوت ئه‌وه‌ یه‌کێک له‌ ماڵه‌کانی به‌ڕێز مام جه‌لاله‌و هه‌میشه‌ش هێزه‌کلانی لیوای تایبه‌ت له‌وێ بوون ، به‌ڵام هیچ کاتێک تیرۆریسته‌کان نه‌ک هه‌ر نه‌گیران به‌ڵکوو ته‌نانه‌ت ئاسته‌نگیش نه‌ده‌کران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر