Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

اسناد همکاری چریکهای فدایی اکثریتیها و توده یها با رژیم ارتجاعی آخوندی


اسناد همکاری چریکهای فدایی  خلق ایران پیرو اکثریتیها و توده یها با رژیم ارتجاعی آخوندی 
چرا بعضی از احزاب کردی نیز شل دست به مبارزه بردند و برای خمینی لبیک گفتند دلیل بر این بود که سران آن احزاب زمانی عضو حزب توده بودند 
مبارزه با ارتجاع حاکم جدا از مبارزه با همکاران و شرکا و همپالگیهای ارتجاع نیست همه با هم حزب توده و فداییان اکثریت این سرسپرده های سیستم فاشیستی حاکم را افشا کنیم آنها با اسامی مستعار همه جا حضور دارند و به عمر رژیم افزوده و مبارزه برای سرنگونی را به انحراف میکشانند تاکتیک آنها زیر پوشش سازمانهای حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی و اسامی پرطمطراق چون مادران پارک لاله است آنها همه جا حضور دارند با آی دی های مستعار خود را رادیکال جلوه میدهند ولی فقط قصد نفوذ و انحراف مبارزه را دارند .
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/AK.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر