Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

اینها فقط به گذشته تعلق ندارند هم اکنون هم سیاست این دو جریان ضد خلقی حمایت از فاشیسم حزب الله جریان اسلام سیاسی حاکم بر کشور است. به این دلیل من از حزب توده و فداییان اکثریت متنفرم.

 حزب توده و فدائیان که در خدمت خمینی در آمدند

اینها فقط به گذشته تعلق ندارند هم اکنون هم سیاست این دو جریان ضد خلقی حمایت از فاشیسم حزب الله جریان اسلام سیاسی حاکم بر کشور است. 
به این دلیل من از حزب توده و فداییان اکثریت متنفرم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر