Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ اردیبهشت ۸, یکشنبه

این احتمال وجود دارد که شهرزاد میرقلی‌خان و سرفراز عامل اطلاعات سپاه باشند و برای کارهای تخریبی و اپوزیسیون سازی از ایران به این سادگی خارج شده باشند


این احتمال وجود دارد که شهرزاد میرقلی‌خان و سرفراز عامل اطلاعات سپاه باشند و برای کارهای تخریبی و اپوزیسیون سازی از ایران به این سادگی خارج شده باشند این یک سناریوه ساخته شده توسط اطلاعات سپاه میباشد برای نفوذ در درون نیروهای برانداز و دوباره تاسیس نمودن لوبیهای آخوندی در خارج

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر