Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ فروردین ۲۱, چهارشنبه

برنامه های ما برای آینده


برنامه های ما برای آینده
آزادی و عدلت اجتماعی شعار و عملکرد ماست 1 آزادی بیان 2 آزادی پوشش 3 آزادی و برابری زن و مرد 4 بیمه ای همه افراد کشور 5 حق بیمه ی بیکاری 6 حق انتخاب آزدانه 7 رفت و آمد و مسافرت زنان بدون اجازه شوهرانشان یکی از اساسیترین کار ماست. 8 فروشت نفت و دادن پول نفت و گاز به مردم بعنوان پول نفت در دست ملت چیزی که حق این ملت است هیچ احدی حق ندارد از اموال ملت به نفع خویش استفاده کند.. 9 جدای دین از سیاست به طور کامل 10 دخالت روحانیون در زندگی خصوصی جوانان و نوع پوشش جرم محسوب میشود میان 1 سال تا 5 سال زندان دارد دخالت در امور خصوصی و شخصی محسوب میشود جرم میباشد. 11 ایجاد ادارات اجتماعی برای کمک هزینه ای اجتماعی برای بیکاران. 12 ایجاد مراکز رواندرمانی برای کمک به کسانی به هر شیویی که دچاره مشکلات روحی و روانی شده اند. بیمارستانها مجانی خواهند شد دندان پزشکی برای کودکان تا سن 24 سالگی مجانی خواهند بود دارو برای کودکان تا سن 20 سالگی مجانی خواهند شد منظور داروی میباشد که دکتر نسخه میدهد. تلفن داخلی مجانی خواهند بود تنها برای خارج از کشور پولی میباشد. 13 در خصوص برق ارزان خواهند شد اتوبوسها دولتی میباشد برای افراد زیر سن 15 سالگی مجانیست و بعد از 15 سالگی پولی میپردازند .
16 حقوق برابر در مورد طلاق کودک متعلق به مادر خواهند بود تا سن 15 سالگی در آن سن کودک خودش تصمیم میگیرد..16 دزدی یا اختلاس جرمش سنگین است و هر فردی دست به چنین کاری بزند تا مدادام العمر از سیاست خلع خواهند شد اجازه نخواهند داشت در ادارات دولتی کار بکند. 17 لقوه کامل حکم ظالمانه ای اعدام در آینده برای همیشه برچیده خواهند شد. جرم سیاسی لقو خواهند شد. 18 هر نوع ترویج خرافات و افرادی که در باره 1400 سال پیش حرف میزنند باید بدون هیچ چند و چونی به درمانگاه روانشناسی برده بشوند چون در
خیالبافی اغراقگویی برسرمیبرند باید تحت درمان قرار بگیرند.
هر نوع ترویج خرافات  و افرادی که در باره 1400 سال پیش حرف میزنند باید بدون هیچ چند و چونی به درمانگاه روانشناسی برده بشوند چون در خیالبافی اغراقگویی برسرمیبرند باید تحت درمان قرار بگیرند
ادامه ای برنامه ای ما  ایران کشوری غنیست و باید ملتش در رفا و آرامش و خوشی و شادی زندگی کنند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر