Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ فروردین ۲۴, شنبه

پلدختر! گروە تروریستی فاطمیون در پایگاه مقاومت بسیج خواهران هستند. نظام بطور رسمی اعتمادی بە ارتش ندارد و از بیم قیام مردم نیروی مزدور خارجی وارد کردە! اگر سراسر سیل مردمی در سراسر کشور ایجاد شود چە میکنند؟


پلدختر! گروە تروریستی فاطمیون در پایگاه تروریستی  بسیج خواهران هستند. نظام بطور رسمی اعتمادی بە ارتش ندارد و از بیم قیام مردم نیروی مزدور خارجی وارد کردە! اگر سراسر سیل مردمی در سراسر کشور ایجاد شود چە میکنند؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر