Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ فروردین ۲۳, جمعه

کامیونھای حشدشعبی عراق در اھواز. اینھم یک سند دیگر. نظام چە توجیھی برای حضور حشدشعبی عراق در اھواز دارد؟کامیونھای حشدشعبی عراق در اھواز. اینھم یک سند دیگر. نظام چە توجیھی برای حضور حشدشعبی عراق در اھواز دارد؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر