Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ تیر ۲۵, سه‌شنبه

مرحوم دکتر قاسملو در زمانی که صدام با مواد شیمیایی به کردها حمله نمودند نظرات و تفکر اصلی خویش را قایم نکردند و افکار کمونیستی خویش را بیان نمودند در یک مصاحبه با یک روزنامه عربی گفتند عراق از اسلحه ی شیمیای و بیولوژیکی علیه کردها استفاده نکرده این امپریالیزم آمریکا و اسرائیل هستند که دشمن عراق هستند در روزنامه الحیات بوده فکر کنم

مرحوم دکتر قاسملو در زمانی که صدام با مواد شیمیایی به کردها حمله نمودند نظرات و تفکر اصلی خویش را قایم نکردند و افکار کمونیستی خویش را بیان نمودند در یک مصاحبه با یک روزنامه عربی گفتند عراق از اسلحه ی شیمیای و بیولوژیکی علیه کردها استفاده نکرده این امپریالیزم آمریکا و اسرائیل هستند که دشمن عراق هستند در روزنامه الحیات بوده فکر کنم 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر