Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ تیر ۳۰, یکشنبه

شنبه ۲۹ تیر ۹۸ ـ شکنجه کودک افغانی در خیابانشنبه ۲۹ تیر ۹۸ ـ شکنجه کودک افغانی در خیابان یک مأمور وحشی شهرداری رژیم در آبدان (استان بوشهر) یک کودک دستفروش افغانی را وحشیانه زد و وسط خیابان پرت کرد . این وحشیگری اعتراضات بسیاری را برانگیخت و بخشدار مزدور آبدان هم ناگزیر به آن اعتراف کرد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر