Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ شهریور ۲۹, یکشنبه

akhbar roz amroz


ویدئو کلیپ جنایتهای رژیم اسلامی در حق به فرزندان این مملکت که هر روز ما فجایع آن را در گوشه و کنار این میهن اسیر میشنویم تظاهرات روز قدس و سینه چاک کردن برای مردم فلسطین اما در کشور خویش خفغان و اختناق و سرکوب و تجاوز باور کنید سربازان اسرائیلی صد شرف آخوندها دارند چرا چون آنها نرفته اند به دختران و پسران فلسطینی در زندانها تجاوز کنند و به هموطنان خویش و فرزندان خویش تجاوز نکرده اند اما شما های ملاهای فریبکار هیچی برای ملت ایران و ملیتهای تحت ستم ایرانی باقی نگذاشته اید .
خوب این سینه چاک کردن و دفاع از مردم فلسطین بی بها نیست و باید گفت و باز میتواند گفت که فلسطینان و لبنانیها در سرکوب ملت ایران دست بالای داشته اند و در تجاوزات اخیر دست داشته اند و از سوی علی خامنه ای دستور تام داشته اند خوب بدون بها نیست که سران آخوندها سنگ فلسطین و حقوق مردم فلسطین را به سینه میزنند. برای مشاهده این ویدئو کلیپ بهتر است به خود ویدئو نگاه کنید
------------------در چنین روزی تروریستهای رژیم اسلامی دست به ترور فرزندان رشید کردستان زدند در خاک آلمان در ۱۷/۹/۱۹۹۲ که یک روز پدنج شنبه ای بود مطابق است با امروز پنجشنبه ۱۷/۹/۲۰۰۹ در حدود ۱۶ سال پیش این جنایت توسط تروریستهای جهموری اسلامی انجام شد در خاک آلمان این جنایت هنوز هم هنوز لکه ی ننگ است که بر پیشانی شرکتهای آلمانی که با رژیم ترور و وحشت اسلامی داد و ستد میکنند.
در ۱۷/۹/۱۹۹۲ در آلمان در رسترانی بنام میکونوس که دکتر شرفکندی و یارانش توسط تروریستهای رژیم ایران که به دستور خود رفسنجانی و علی خامنه ای و وزیر اطلاعات وقت علی فلاحیان به آلمان تحت نام دیپلمات فرستاده شده بودند و در پوشش سفارت رژیم لانه جاسوسی و تروریستی رژیم کار میکردند و دقیقه به دقیقه حرکات رهبران اپوزیسیون را زیر نظر داشتند در مورخ ۱۷ سپتامبر ۹۲ تروریستهای رژیم خود را به داخل رستران رساند و دست به جنایت زدند علیه فرزندان آگاه و رشید کردستان.
عکس تروریستهای رژیم هنگام ورود به تهران توسط مقامات رژیم ایران مورد استقبال قرار گرفت و پله و پایه ای به او بخشوده شد توسط رهبری مثل احمدینژاد که فرمانده تیم ترور دکتر قاسلمو را بر عهده داشت و حالا رئیس جمهور ولی فقیه میباشد فردا و یا چند سال دیگر این تروریست رئیس جمهور میشود در ایران چرا چون تروریست است و در ایران فقط آدمکشان و تروریستها و شکنجه گران و متجاوزین رئیس جمهور میشوند . ما این اعمال ننگین و شرم آور را قویأ محکوم میکنیم.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر