Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

آموزش برای جلوگیری از خشونت علیه زنانی که به دلیل ازدواج به سوئد می آیندآموزش برای جلوگیری از خشونت علیه زنانی که به دلیل ازدواج به سوئد می آیند
زنان غیراروپایی که به دلیل ازدواج به سوئد می آیند، از امکانات  آموزشی در زمینه ی حقوق و وظایف خود درجامعه، برخوردارخواهندشد. نیامکو سابونی، وزیراموربرابری ازحزب لیبرال مردم درگفتگویی با رادیوسوئد براین تاکیدمی کند که شمار زنانی که به دلیل روابط عاشقانه و ازدواج به سوئد می آیند درمقایسه با زنان پناهجو، درحال افزایش است. او می گوید به این دلیل لازم است امکاناتی که در برنامه ی سازگاری باجامعه برای پناهجویان تازه وارد درنظرگرفته شده، دراختیار این گونه زنان نیز قرارگیرد.نیامکو سابونی درپاسخ به این که آیا کافی ست که این زنان تنها از حقوق و وظایف خود در جامعه ی جدید آگاه شوند، می گوید که این آموزش، گامی ست تا آنها به اطلاعات اجتماعی لازم برای ورود به جامعه دست پیداکنند. نیامکوسابونی او می گوید این زنان که  با آمدن به سوئد واردیک زندگی پرازخشونت می شوند، یک گروه متفاوتی هستند و به امکاناتی ویژه ی خود نیازدارند.

زنانی که به دلیل ازدواج به سوئد می آیند، برای این که بتوانند از اقامت دائم در سوئد برخوردارشوند باید حداقل دوسال با همسرخودزندگی کنند یا درهمسری او باشند. این امرتاکنون باعث شده است که شمارزیادی از آنها با انواع خشونت ها ازسوی مردانشان روبروشوند. بسیاری از سازمان های مدافع حقوق زنان خواستار حذف زمان دوساله ی انتظاربرای دریافت اجازه ی اقامت برای این زنان شده اند. آنها می گویند که برخی از این زنان درطول این دوسال، به برده و کنیزی  برای مردان خود تبدیل می شوند و مورد انواع خشونت ها و آزارها به ویژه آزارهای جنسی قرارمی گیرند.  
اجرای برنامه ی آموزشی برای این زنان ۴۰ میلیون کرون هزینه خواهدداشت و به گفته ی نیامکوسابونی پس از تهیه ی دستورکار، انجام تغییرات قانونی و تامین هزینه ی آن به اجرا درخواهدآمد.  اواما می گویدکه نمی توان زمان مشخصی را برای آغازاین برنامه تعیین کرد چون که انجام هربخش آن به زمان خاصی  نیازدارد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر