Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ تیر ۲۳, جمعه

یک وزیر حکومت عراق عامل سپاه پاسداران است

یک وزیر حکومت عراق عامل سپاه پاسداران است


سنی نیوز: یک منبع دیپلماتیک عراقی ادعا کرده است که وزیر اسکان حکومت عراق از عوامل سپاه پاسداران ایران است، و همچنین دارای پاسپورت های انگلیسی و بلژیکی است.این منبع به سایت "قراءات" گفته است که وزارت خارجه بریتانیا گزارشی به همتای عراقی خود ارسال کرده و و اعلام کرده است که پاسپورت بریتانیایی وزیر اسکان عراق، محمد صاحب الدراجی جعلی است که سازمان جاسوسی بریتانیا(ام آی 6) توصیه کرده است که وی فورا برای پاسخگویی به منطقه سبز(منطقه صلح بین المللی بغداد) و مقر سفارت بریتانیا مراجعه کند.

به گفته منبع ذکر شده، وزیر اسکان عراق چند پاسپورت دارد که از جمله آنها پاسپورت بلژیک، پاسپورت انگلیس و چند پاسپورت عراقی با اسمها و مشخصات مختلف است. تابعیت بلژیکی او در نتیجه ازدواجش با یک زن دو ملیتی عراقی-بلژیکی حاصل شده است.
وی افزوده است که سازمان ام آی 6 متوجه شده است که دراجی با پاسپورتی معمولی و جدا از هویت دیپلماتیکش به امارات سفر می کند، و اطلاعات مندرج در این پاسپورت با دیگر پاسپورتهای او متفاوت است.
به ادعای وی دراجی یک منبع مهم اطلاعاتی برای اطلاعات سپاه پاسداران ایران به شمار می رود، و همچنین به شرکتهای ایرانی وابسته به سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم های غرب کمک می کند.
وی افزوده است که پس از افشای پاسپورت های مختلف و روابط او با سپاه پاسداران، دراجی به مسئولین سفارت انگلیس در بغداد وعده پروژه های مختلفی به ارزش 200 میلیون دلار برای شرکتهای مختلف بریتانیایی داده است، و پس از این وعده ها مسئولین سفارت موقتا پرونده او را بایگانی کرده اند!
گفته می شود بسیاری از مسئولین و مقامات حکومت فعلی عراق پاسپورتهای مختلفی از جمله انگلیسی دارند که معمولا با نامهای مستعار و اطلاعات متفاوت صادر شده است. 

----------------------------------


امکان کار برای پناهجویان تازه وارد بدون کم شدن از کمک هزینه ی آنها


برای پناهجویان تازه وارد، سودآورترخواهدبود اگر به کار بپردازند. براساس تصمیم جدیددولت، پناهجویان تازه واردی که در برنامه ی اصلاح سازگاری با جامعه (etableringsreformen) شرکت می کنند خواهندتوانست بدون ازدست دادن هرگونه کمک هزینه ای، به کارنیز بپردازند. 

این افراد که به عنوان پناهجو یا خویشاوند یک پناهجو به سوئد می آیند دردوسال اول، کمک هزینه ی سازگاری با جامعه دریافت خواهندکرد.


در دوسال اول، این پناهجویان  زبان سوئدی، آشنایی با جامعه و آمادگی برای ورودبه بازارکاررا فراخواهندگرفت، اما می توانند درکناراین فعالیت ها که تمام وقت محسوب می شود به کاردیگری نیز بپردازند. به نظر اریک اولن هاگ، وزیرامورهمپیوستگی چنین وضعیتی هم برای پناهجوی تازه وارد سودبخش تر است چون می تواند علاوه بر کمک هزینه، دستمزدی نیز دریافت کند وهم باتقویت بخشی از بازارکار به سیاست همپیوستگی کمک خواهدشد.

پناهجویان تازه وارد درطول دوسالی که دربرنامه ی سازگاری با جامعه شرکت می کنند، کمک هزینه ای تا حداکثر۶۷۰۰ کرون دریافت می کنند. مقررات کنونی تاکیددارد که همان میزان درآمدی که این پناهجویان از کار دیگری به دست می آورند باید از کمک هزینه ی آنها کسرشود، اما دولت این مقررات را تغییرداده  و قراراست درآمدهای جانبی این پناهجویان تاثیری برکمک هزینه ی آنها نداشته باشد.  
برنامه ی سازگاری با جامعه تاکنون با انتقادهای زیادی روبروشده و درماه گذشته نیز یک گروه تحقیق دولتی که این برنامه را موردبررسی قرارداده بود نشان داد که نتایج و تاثیرات این برنامه رضایت آمیز نبوده است. برخی ازشهرها هنوزفاقد راهنماهایی هستند که باید پناهجویان را در زمینه آشنایی با بازارکار سوئد آموزش دهند. بیشتر شهرها تنها راهنماهایی را دارند که تخصصشان در زمینه ی مسائل اجتماعی  و آشنایی با جامعه است و  نه مسائل بازارکار. 
وزیرامورهمپیوستگی در همان زمان به این انتقادها و گزارش گروه تحقیق پاسخ داد و پذیرفت که برای تقویت جنبه های اشتغال دربرنامه سازگاری با جامعه باید تغییراتی داده شود.
این تغییرات اینک داده شده که ازجمله امکان کار و دریافت دستمزد درکنار شرکت دربرنامه سازگاری برای پناهجویان است. این تغییرات از اول ماه اکتبر به اجرادرخواهدآمد.

mohamed.aghili​@sverigesradio.se 

-----------------------------------------------

افزایش جرایم در مقایسه با سال گذشته


براساس آماری که شورای پیش گیری ازجرایم (Brå) منتشرکرده، میزان شکایت از تجاوز کمترشده است. در سه ماهه ی دوم سال جاری ۱۳۹۶ شکایت ارائه شد که ۳ درصد کمتر از سه ماهه ی اول و ۱۹ درصد کمتر ازهمین مدت درسال گذشته بود. 

ازسوی دیگر درنیمه ی اول سال جاری میزان جرم درمقایسه با سال گذشته یک درصد افزایش یافت و به ۶۸۰ هزارمورد رسید. دراین زمینه جرایم مربوط به موادمخدر و تقلب بیشتربود، اما جرایم رانندگی و آسیب رسانی کمتر. شکایت از بدرفتاری  و کتک زدن نیز در سه ماهه ی دوم سال کمتربود، اما بدرفتاری با کودکان زیر۶ سال در مقایسه با سه ماهه ی اول سال ۱۵ درصد بیشترشد و به ۱۶۱۰ رسید.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر