Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مرداد ۳, سه‌شنبه

اسناد و مدارک همکاری رژیم ایران و نوری المالکی چند سند میباشد که در زیر می آیند برای خواندن و دیدین این اسناد و مدارکها بر روی خواندن مطالب دیگر کلیک کنیداین اسناد و مدارکها نشان میدهد که رژیم ایران قدر دارای نفوذ قوی میباشد در د اخل دولت شیعه عراق 
اسناد و مدارک همکاری رژیم ایران و نوری المالکی  چند سند میباشد که در زیر می آیند برای خواندن و دیدین این اسناد و مدارکها بر روی خواندن مطالب دیگر کلیک کنید هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر