Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ آبان ۳, پنجشنبه

فیلم؛ اینهم از کولبران محرومی که نابینا شدند زندگی در سیاهی؛ گزارش ویدئویی از وضعیت تاسف بار خانواده کولبری که بینایی خود را در یک حادثه از دست داده استفیلم؛ اینهم از کولبران محرومی که نابینا شدند

زندگی در سیاهی؛ گزارش ویدئویی از وضعیت تاسف بار خانواده کولبری که بینایی خود را در یک حادثه از دست داده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر